Regjeringen gjør ikke nok for å redde oljejobbene!

Publisert

Hver fjerde ingeniør er redd for å miste jobben sin ifølge undersøkelse.

Hver fjerde ingeniør frykter for jobben sin, viser en undersøkelse utført for NITO (Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon). Av de spurte sier nesten halvparten at regjeringen ikke gjør nok for å løse utfordringene i oljeindustrien.

Arbeidsledighetstallene øker

Undersøkelsen er gjort blant NITOs medlemmer i november. 26,5 prosent av ingeniørene svarer at de frykter for jobben sin, en økning på 7,6 prosentpoeng siden januar i fjor, skriver Dagsavisen.

– Vi ser at tallene øker. Flere mister jobben, og flere er også redd for å miste jobben, sier NITO-president Trond Markussen til avisen.

I samme undersøkelse sier kun 9,8 prosent seg enig i påstanden om at regjeringen gjør nok for å hindre økt arbeidsledighet i oljeindustrien. 47,4 prosent svarer derimot at de mener regjeringen ikke gjør en god nok jobb.

Håndterer oljekrisen dårlig

YS' Arbeidslivsbarometer fra oktober 2015 viser at 60 prosent av de fagorganiserte arbeidstakerne som mener at regjeringen har bidratt til å skape større utrygghet i arbeidslivet.

– Det siste året har vi merket en økende uro i arbeidslivet mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjon, og regjeringen, sa Håvard Lismoen, leder for samfunnspolitisk avdeling i YS, til enerWE. Han legger til at dette har sammenheng med hvordan regjeringen har håndtert oljekrisen.

  • - Vi krever at regjeringen låser opp verktøykassen og begynner å jobbe!
  • Fagorganisasjoner svekket

    I barometeret kom det også frem at halvparten av de norske, fagorganiserte arbeidstakerne mener at regjeringen har bidratt til å svekke fagforeningenes innflytelse i viktige spørsmål.

    Statssekretær Kristian Dahlberg Hauge (FrP) i Arbeids- og sosialdepartementet forteller at funnene i undersøkelsen er ikke spesielt overraskende.

    – Tillitsvalgte i de største arbeidstakerorganisasjonene ga tydelig uttrykk for sin motstand mot enkelte av de endringene i arbeidsmiljøloven som regjeringen la frem og fikk vedtatt i Stortinget tidligere i år. Det er nok liten tvil om at konfliktnivået rundt denne saken kan ha medvirket til at mange i denne undersøkelsen har tatt reell politisk uenighet til inntekt for et vanskeligere forhold mellom regjeringen og fagbevegelsen, forklarte statssekretæren til enerWE.

Powered by Labrador CMS