- TrønderEnergi har nå fått den nødvendige avklaringen vi trenger for å starte opp arbeidet igjen med byggingen av Frøya vindpark

Fylkesmannen gir TrønderEnergi medhold.

Debatten om vindkraftutbygging går hardt for seg, og den har vært spesielt betent på i Frøya kommune der kommunestyret vedtok å stanse arbeidet med bygge vindkraftparken.

Det skjedde etter at aksjonister sørget for at arbeidet ikke kunne utføres, noe som medførte at fristen for å komme i gang med byggingen ikke ble overholdt.

Frøya brukte dette som grunnlag for sitt vedtak, og de avslo også TrønderEnergis klage.

TrønderEnergi klaget deretter vedtaket inn for Fylkesmannen, og nå har de fått medhold.

I vedtaket skriver Fylkesmannen i Trøndelag følgende:

"Fylkesmannen har kommet til at Frøya kommunes stansingsvedtak av 15.4.2019, bygger på en uriktig anvendelse av regelen om utløp av dispensasjonens gyldighet etter tre år i pbl. §21-9 1. ledd."

- Vi er glad for at fylkesmannen er så tydelig i vår favør. TrønderEnergi har nå fått den nødvendige avklaringen vi trenger for å starte opp arbeidet igjen med byggingen av Frøya vindpark. Hvor fort det kan skje må vi komme tilbake til, sier kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i TrønderEnergi.

Han mener dette er en bekreftelse på det selskapet har sagt hele tiden, og viser til at det også er det samme som rådmannen i kommunen også skrev i sin innstilling før politikerne tok sin beslutning.

- Fylkesmannen sier i praksis det samme som var innstillingen til Frøya kommunes egen advokat og rådmann til kommunestyret på Frøya i forkant av at kommunestyret fattet sitt ugyldige vedtak, sier Eidem.

Kommunen har fått mye støtte fra aksjonistene, mens TrønderEnergi har fått støtte fra sentrale næringsorgnisasjoner og deler av miljø- og klimabevegelsen.

- Vi er veldig glad for den tydelige støtten som er uttrykt fra både nasjonale næringsorganisasjoner og klimaaktører i denne prosessen. Mer fornybar energiproduksjon er en viktig del av den norske klima- og energiomstillingen, og det er svært viktig at næringsaktører og investorer har forutsigbarhet for at investeringer og arbeid med konsesjonsgitte prosjekter lar seg realisere, til tross for motstand og sivil ulydighet, sier Eidem.