Aksjonsgruppen på Frøya forteller hvordan de opplever mediedekningen:

Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

- Vi sto på veien og kikket på gravemaskinen uten å se antydning til avføring

Aksjonsgruppen på Frøya mener mediedekningen gir et misvisende bilde av motstanden mot vindkraftutbyggingen.

Publisert Sist oppdatert

Det har vært - og er fortsatt - høy temperatur i den norske samfunnsdebatten om utbygging av vindkraft på land, og debatten om utbyggingen på Frøya utenfor Trondheim har vært en av de som har fått mest oppmerksomhet for sin høye temperatur.

I den forbindelse arrangerte medieovervåkningsbyrået Meltwater og enerWE et seminar i Oslo der Meltwater presenterte en rapport om vindkraftdekningen så langt i år.

På seminaret stilte aksjonsgruppen fra Frøya opp, og i en følelsesladet, men saklig, presentasjon fortalte Per Ole Sandvik hvordan aksjonsgruppa opplever pressedekningen. Han og aksjonsgruppen la ikke skjul på at de er alt annet enn fornøyd med den, og han mener at de som kun forholder seg til pressedekningen ikke egentlig får med seg hva det dreier seg om.

Lene Dahlø Skarsvåg fra aksjonsgruppen var også med på turen til Oslo. Hun forteller at aksjonsgruppen bruker mye tid og energi på å holde debatten saklig og god, men at de også sliter med mange innspill fra engasjerte vindkraftmotstandere fra andre steder i landet. Hun påpeker at som en frivillig aksjonsgruppe er det vanskelig å holde orden på det andre gjør, og at det oppleves som veldig urettferdig at det blir brukt mot dem i spørsmålet om vindkraft på Frøya.
Lene Dahlø Skarsvåg fra aksjonsgruppen var også med på turen til Oslo. Hun forteller at aksjonsgruppen bruker mye tid og energi på å holde debatten saklig og god, men at de også sliter med mange innspill fra engasjerte vindkraftmotstandere fra andre steder i landet. Hun påpeker at som en frivillig aksjonsgruppe er det vanskelig å holde orden på det andre gjør, og at det oppleves som veldig urettferdig at det blir brukt mot dem i spørsmålet om vindkraft på Frøya.

- Hvis de får informasjon gjennom media er det enveiskommunikasjon, sier Sandvik.

Tittelen på presentasjonen var da også "Hvorfor trues, lyves og feilinformeres det?"

For å gi tilhørerne en grunnleggende forståelse begynte han med å legge frem noen faktaopplysninger om Frøya som er relevante for å forstå hva det egentlig er snakk om når vindkraftutbyggingen på Frøya diskuteres.

- Frøya er relativ flat, men strekker seg 76 meter over havet, sier Sandvik.

Han legger til at turbinene er 180 meter høye, og at de derfor blir veldig godt synlige på hele øya.

Aksjonsgruppe består av 8 personer, og de har holdt på lenge.

- Det har blitt jobbet mot vindkraft på Frøya siden 2004. Flere av oss i aksjonsgruppa har vært med siden den gangen, sier Sandvik.

Vindkraftutbyggingen har vekket sterke følelser hos mange, og i den opphetede debatten har det kommet mange kommentarer og utspill som har fått flere til å reagere på språkbruken. Aksjonsgruppen på sin side mener de har forsøkt å bidra til en god og seriøs debatt.

- Vi har tatt på oss å være en gruppe som prøver å vise saklighet, sier Sandvik.

Samtidig påpeker Sandvik at det ikke alltid er så lett når det er snakk om mange tusen mennesker som er følelsesmessig engasjert, og der mange av de som engasjerer seg også kommer fra helt andre steder i landet enn Frøya.

Aksjonsgruppen uttrykker en stor frustrasjon over det de opplever som en ensidig norsk presse, og denne kritikken inkluderer også enerWE.

Noe av det mest frustrerende for Sandvik og vindkraftmotstanderne på Frøya er det de oppfatter som falske beskyldninger om ulovligheter. Det går blant annet på påstander fra TrønderEnergi om at en av deres gravemaskiner ble sabotert og smurt inn med avføring. Han hevder at dette er en påstand som har fått fritt spillerom i mediedekningen uten at den er dokumentert.

- Ingen kan sendes oss dokumentasjon på hva slags ulovligheter som har blitt gjort, sier Sandvik.

Sandvik beskriver det som usanne nyheter på morgenen den 15. mai da nyheten om den innsmurte gravemaskinen tok av i norske medier, inkludert enerWE.

- Vi sto på veien og kikket på gravemaskinen uten å se antydning til avføring, sier Sandvik.

Han mener det er svært betenkelig at slike saker får så stor oppmerksomhet, og er kritisk til at denne anklagen fra TrønderEnergi ikke ble ettergått av mediene som omtalte saken.

Dette ble svært ødeleggende for vår agenda denne dagen. Alt druknet i avføringen.

Per Ole Sandvik

- Dette ble svært ødeleggende for vår agenda denne dagen. Alt druknet i avføringen, sier Sandvik.

Sandvik viser bilder av flere forskjellige gravemaskiner, og spør retorisk om hvorfor de ikke kjenner noe lukt når de står ved siden av gravemaskinen det skal være snakk om.

Ettersom dette er alvorlige anklager som utløser tilsvarsrett, har enerWE snakket med Bengt Eidem i TrønderEnergi for et tilsvar. Se hva han svarer om dette nederst i artikkelen.

På samme måte er Sandvik og aksjonsgruppen skeptisk til påstanden om at en ansatt i TrønderEnergi skal ha blitt forsøkt presset av veien.

Sandvik og aksjonsgruppen mener også det er helt feil at TrønderEnergi har startet opp arbeidet innen tidsfristen. De viser til at det bare var utplassert en gravemaskin, og at det reelt sett ikke var satt i gang noe som helst.

- Ingenting av det som er pålagt ved anleggsarbeid ble gjort fra utbyggerens side, sier Sandvik.

Han påstår at det ikke var satt opp noen form for sikring eller skilting, og at det ikke var utplassert arbeidsbrakker og lignende utstyr som er vanlig når anleggsarbeid startes opp.

Han er også veldig skeptisk til hvordan TrønderEnergi har gått frem for å få viljen sin.

- Hva må TrønderEnergi gjøre for å få frem saken sin? Det må trusler til, sier Sandvik.

Sandvik viser til at TrønderEnergi truet Frøya kommune med erstatningsansvar på flere millioner kroner som følge av at kommunestyret snudde i saken.

- Er kommunen egentlige den ansvarlige part? Hvis motstanderne er skyldig, hvorfor er ikke motstandsgruppen gjort erstatningspliktige, sier Sandvik.

Aksjonsgruppen og Sandvik er som nevnt innledningsvis veldig skeptisk til mediedekningen, og opplever det som at aksjonistene ikke får komme ordentlig til ordet. Slik de opplever det vinkles det stort sett i favør av utbyggerne.

- Det virker som om media skriver rett fra et manus gitt fra TrønderEnergi, sier Sandvik.

Dette er en påstand som har blitt lagt frem i forskjellige varianter, og regionsavisen Adressa har faktisk gått til det skrittet at de har skrevet en egen artikkel og laget en egen podcast for å forklare hvordan en lederartikkel fungerer etter mange anklager om at de var kjøpt og betalt.

Sandvik og aksjonsgruppen opplever det uansett som vanskelig å nå frem med sine budskap.

- Store selskaper med flotte titler har en helt annen tilgang til mediene, sier Sandvik.

Med det mener han ikke at de ikke blir hørt, men at de som aksjonister ikke får slippe frem med poengene sine.

- Når saken vinkles på oss blir det som regel fokusert på følelser, enten vi er glad for at noe gikk bra eller trist fordi noe gikk oss imot. Vi får frem at vi står og griner, men vi får ikke frem hvorfor vi egentlig er der, sier Sandvik.

Han savner at mediene også slipper de til med å argumentene som understøtter motstandernes syn på utbyggingen.

Et annet eksempel som tok helt av var naziplakaten som mange har reagert kraftig på.

- Igjen leste vi først om dette i media, sier Sandvik.

Saken spredte seg i rasende fart, og skapte et særdeles dårlig inntrykk av vindkraftmotstanderne på Frøya.

Sandvik mener at denne pressedekningen førte til økt polarisering og at måten det ble dekket på gir større rom for personangrep og sjikane.

- Vi bruker all vår tid og energi på å svare usakligheter, sier Sandvik.

Denne plakaten ble delt i sosiale medier, og den skapte sterke reaksjoner. Aksjonsgruppen sier at de ble kjent med den gjennom mediedekningen.
Denne plakaten ble delt i sosiale medier, og den skapte sterke reaksjoner. Aksjonsgruppen sier at de ble kjent med den gjennom mediedekningen.

Aksjonsgruppen er frustrert over mediedekingen, men de ser også at debatten og mediedekningen har kommet litt videre.

- Vi vindkraftmotstandere har fått en kraftig stemme den siste tiden, men den har ikke kommet gratis, sier Sandvik.

Han påpeker nok en gang at de har jobbet med denne saken i 14 år, og at de opplever pressedekningen som urettferdig.

- Vi mener at media ikke kildesjekker selskaper med makt, sier Sandvik.

TrønderEnergi tilbakeviser påstandene

Etter Sandviks presentasjon er det Bengt Eidems tur til å holde et innlegg. Han er kommunikasjonsdirektør i TrønderEnergi, og bruker ikke sitt innlegg til å imøtegå anklagene fra aksjonsgruppen.

Påstandene og anklagene fra aksjonsgruppen er likevel av en slik art at de ikke kan publiseres uimotsagt. enerWE tar derfor en prat med Eidem etter seminaret for å høre hva han har å si til påstandene fra Per Ole Sandvik og aksjonsgruppen.

- Det har vært noen hendelser på Frøya hvor det har vært nødvendig å anmelde, sier Eidem til enerWE.

Kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i TrønderEnergi
Kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i TrønderEnergi

Han viser til at saken med den ansatte som ble forsøkt presset av veien er politianmeldt og at den er til etterforskning.

Når det gjelder gravemaskinen slår Eidem fast at gravemaskinen ble sabotert.

- Det er riktig at det ikke var avføring, men det var et annet stoff som luktet av avføring og som ødela Gravemaskinen. Man har brutt seg inn for å påføre stoffet, sier Eidem

- Politiet har hatt åstedsundersøkelser. Det er en reell hendelse, sier Eidem.

Han er også klar på at TrønderEnergi var aktivt i gang med anleggsarbeidet i henhold til tidsfristen og i tråd med tydelig kommuniserte planer.

- Realiteten er at oppstarten var nøye planlagt og var planlagt i lang tid. Det har vært gjenstand for lange prosesser, sier Eidem.

Han viser til at dette er et spørsmål som har blitt undersøkt flere ganger og at det hver gang ender med samme konklusjon.

- Det som aksjonsgruppa fremmer er spørsmål som har vært gjenstand for veldig grundig undersøkelse. Det har blitt brukt store ressurser på å gå etter alt. Kommunens egen administrasjon, fylkesmannen og departementet konkluderer helt likt, sier Eidem til enerWE.

Samtidig anerkjenner han at aksjonsgruppen består av hyggelige og oppegående folk, og at han opplever at de er blant de som forsøker å få til en god og saklig debatt. Han er dog litt skeptisk til om de gjør nok for å moderere innleggene i aksjonsgruppens kanaler i sosiale medier.

På tross av store uenigheter i det som til tider er en bitter og uforsonlig debatt om vindkraftutbyggingen på Frøya er det intet å si på respekten og folkeskikken når motstanderne Per Ole Sandvik og Bengt Eidem møtes til debatt. Latteren sitter også løst når aksjonsgruppen påpeker at de ikke har en profesjonell kommunikasjonsdirektør og debattlederen kommenterer at det kanskje kan være en åpning for Eidem når han snart skal gå av som kommunikasjonsdirektør i TrønderEnergi.
På tross av store uenigheter i det som til tider er en bitter og uforsonlig debatt om vindkraftutbyggingen på Frøya er det intet å si på respekten og folkeskikken når motstanderne Per Ole Sandvik og Bengt Eidem møtes til debatt. Latteren sitter også løst når aksjonsgruppen påpeker at de ikke har en profesjonell kommunikasjonsdirektør og debattlederen kommenterer at det kanskje kan være en åpning for Eidem når han snart skal gå av som kommunikasjonsdirektør i TrønderEnergi.
Powered by Labrador CMS