Nord-Norges olje- og gasseksport overgår all annen eksport til sammen

Publisert

De tre feltene i produksjon i nord ga 58 milliarder kroner i fjor.

- Dette viser med all tydelighet den betydningen oljeaktiviteten i nord allerede har for Norge. Enda større vil betydningen for sysselsetting og næringsutvikling bli i årene som kommer sammen med økt aktivitet, sier nestleder i fagforbundet Industri Energi, Frode Alfheim, som leder arbeidet i Konkraft med rapporten, i en melding.

22 milliarder mer enn den tradisjonelle industrieksporten i nord

Den samlede eksporten fra den tradisjonelle industrien er på 36 milliarder kroner fra Nord-Norge i 2014. Legger vi produksjonen av olje og gass på nordnorsk sokkel oppå det, så er vi oppe i en eksport verdt 94 milliarder kroner til sammen. Bare de tre feltene som er i gang til nå i nord, ga eksportinntekter i fjor på 58 milliarder kroner, heter det i meldingen.

- Nord-Norge har for tiden en kraftig vekst i eksporten, blant annet i fiskerinæringen. Dette gir et løft for utviklingen i landsdelen. Disse tallene viser at olje- og gassvirksomheten eksporterer mer fra Nord-Norge enn alt annet næringsliv til sammen. Dette er et kraftfullt bidrag til fellesskapet og til at Norge kan fortsette med å være verdens beste land i bo i, sier administerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass.

Selv om vi ikke er kommet veldig langt til nå, så er det solide bidrag som gis fra landsdelen både til vanns og til lands.

350 milliarder i produksjonsinntekter siden 1997

Den samlede eksporten fra den tradisjonelle industrien er på 36 milliarder i fjor, ifølge tallene i Index Nordland og Universitetet i Nordland. Nordland bidrar mest av fylkene i nord og det er alt fra metaller til sjømat.

Olje- og gassproduksjonen startet med feltet Norne i Norskehavet i 1997. Så kom Snøhvit i gang i 2007. Begge disse to har Statoil som operatør. I tillegg kom BPs Skarv utenfor Helgeland i drift i 2012. Det er bare så vidt kommet i gang på nordnorsk sokkel med disse tre feltene. Totalt har man siden 1997 produsert for over 350 milliarder i inntekter.

Øker velferdsgodene med Goliat

I arbeidet med å lage den nye Konkraft-rapporten om Nordområdene er tallene blitt beregnet for første gang og det er verdier som igjen gir skoler, barnehager, sykehjem og en lang rekke velferdsgoder.

Med Enis Goliat vil det første feltet med utvinning av olje i Barentshavet komme i gang. Dermed tar produksjonen et nytt steg fremover.

Powered by Labrador CMS