Etter en tildeling fra Fritt Ord skal Øystein Sjølie nå skrive bok.
Etter en tildeling fra Fritt Ord skal Øystein Sjølie nå skrive bok.

- Energiens betydning for menneskelig velferd blir undervurdert

Nå skal Øystein Sjølie skrive boken «Ingen bærekraft uten olje».

Publisert

I oktober offentliggjorde Fritt Ord en ny liste over hvem som får midler til ulike prosjekter. På listen sto blant annet samfunnnsøkonomen Øystein Sjølie som skal få 100.000 kroner til manusutvikling av boka «Ingen bærekraft uten olje». Til daglig jobber han som rådgiver i Innovasjon Norge - men Sjølie understreker at dette prosjektet ikke har noe med hans arbeidsgiver å gjøre.

Sjølie forstår om noen tenker at tittelen inneholder et paradoks - siden mange av FNs bærekraftsmål handler om materiell velstand, som å utrydde sult og fattigdom, skaffe alle tilgang på rent vann og energi, tilby grunnleggende helse- og utdanningstilbud til alle, øke utbyggingen av infrastruktur og øke industrisysselsettingen.

- For slike mål har Norge og andre rike land kommet langt. Disse bærekraftsmålene får dermed ikke så stor oppmerksomhet her. Men på tross av fantastiske fremskritt de siste tiårene, lever fremdeles én milliard mennesker i ytterste fattigdom. De vet ikke om de kan spise seg mette i morgen. De har kanskje ikke rent vann, og får ikke vaksinert barna. I land med utstrakt nød og fattigdom vil økonomisk vekst ofte være en forutsetning for å nå målene. Og økonomisk vekst er helt avhengig av tilgang på energi. Olje er en veldig god energikilde. Den er fleksibel, brukes til mange formål, og kan enkelt lagres og transporteres. For å nå de materielle bærekraftsmålene, bidrar derfor tilgang på olje positivt. Det er nok mulig å nå disse målene uten olje og andre fossile energikilder, men det er vanskeligere, og det vil ta mye lengre tid, sier han til enerWE.

For å nå de materielle bærekraftsmålene, bidrar derfor tilgang på olje positivt.

Og det er spesielt bærekraftsmålene om klimautslipp og miljø som får oppmerksomhet i Norge, mener han.

- Som andre energikilder bidrar olje til miljøskader. Olje og de andre fossile energikildene bidrar også til klimautslipp. Disse skadene må imidlertid avveies mot betydningen energien har for menneskelig velstand. Her ligger det dermed en motsetning eller en målkonflikt; bruk av olje bidrar til klimaendringer, men også til utvikling og kampen mot fattigdom.

Sjølie understreker at det må vurderes nøye hvilke klimatiltak Norge tar.

Det er ikke tvil om at klimautfordringen er reell, og må håndteres. Men fordi vi også må håndtere andre målsetninger må vi vurdere klimatiltakene nøye.

- Det er ikke tvil om at klimautfordringen er reell, og må håndteres. Men fordi vi også må håndtere andre målsetninger må vi vurdere klimatiltakene nøye. Noen klimatiltak, som å redusere norsk oljeproduksjon, kan gjøre veien ut av fattigdom lengre, andre tiltak, som subsidiering av biodrivstoff, kan legge til rette for store naturødeleggelser, mens det også finnes tiltak med små bieffekter. Jeg vil derfor også diskutere klimapolitikk i boken, sier Sjølie.

- Hvem tenker du boken skal rette seg mot?

- Forhåpentligvis vil både de som er interessert i økonomisk utvikling, klimautfordringen og klimapolitikk finne noe av verdi i boken, tror han.

Sjølie håper hans planlagte bok vil ha noe nytt å bringe til torgs i debatten om klima og miljø.

- Det er publisert mange bøker om klimautfordringen de siste årene. Likevel er det få av disse bøkene som diskuterer farene ved klimautfordringene med særlig grundighet og presisjon. Jeg vil forsøke å beskrive hva forskningen faktisk sier. Det er naturlig nok langt mer nyansert enn hva som vanligvis kommer til uttrykk i media, mener han.

For han mener energiens betydning er undervurdert.

Klimaets betydning for menneskelig velferd blir ofte overdrevet, mens energiens betydning for menneskelig velferd ofte blir undervurdert.

- Det er åpenbart at utvinning av olje har gjort Norge til et styrtrikt land, og det snakker vi jo mye om. Men olje bidrar minst like mye til økonomisk utvikling for dem som kjøper oljen. Uten olje går ikke traktorer og lastebiler, som er avgjørende i kampen mot sult. Uten anleggsmaskiner får man ikke bygget vann- og avløpssystemer. Personbiler gjør at arbeidsmarkedene fungerer bedre, og både legger til rette for et økonomisk overskudd som kan brukes på helsevesen og skolesystem, og større frihet til enkeltmennesker. Klimaets betydning for menneskelig velferd blir ofte overdrevet, mens energiens betydning for menneskelig velferd ofte blir undervurdert.

- Når kommer boka?

- Forhåpentligvis neste år, men det er mye som må på plass. For det første må jeg overbevise et forlag om å gi ut boken, for det andre må arbeidsgiver og jeg bli enige om en løsning som gjør det mulig å få tid til å skrive boken. Og så må boken skrives, noe som nok blir den største utfordringen. Men det er veldig hyggelig at Fritt Ord var så positive, tusen takk til dem, avslutter han.