Frist til 2022

Published

Vil legge fram en enstemmig innstilling.

Stortinget vil sette en frist til 2022 for full elektrifisering av de fire feltene på Utsirahøyden, melder bransjeavisa Upstream.

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget vil torsdag legge fram en enstemmig innstilling i saken, skriver Upstream ifølge TDN Finans. Bransjeavisa viser til ikke-navngitte kilder.

I innstillingen vil energi- og miljøkomiteen ifølge kildene gå inn for en full elektrifisering av de fire feltene Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krog. Dette skal skje så raskt som mulig, og senest innen 2022.

Det er i forbindelse med Stortingets behandling av et representantforslag fra SVs Heikki Eidsvoll Holmås og Audun Lysbakken at kravet blir stilt. Den 16. mai ble det klart at et flertall i Stortinget ville stille seg bak et krav om full elektrifisering av Utsirahøyden.

Statoil har advart mot at et slikt krav sannsynligvis vil føre til en forsinkelse av Johan Sverdrup.

©NTB