– Fremtidens oljeindustri tilhører de mest konkurransedyktige og effektive oljeselskapene

Publisert

Aker BP forteller i en pressemelding om positiv utvikling i 2018, og at det setter selskapet i stand til å øke vekstambisjonen til en tredobling av produksjonen innen 2025, redusere produksjonskostnadene fra 12 til 7 dollar per fat og øke utbyttet til aksjonærene betydelig.

– Etter hvert som vi gjennomfører flere lønnsomme prosjekt, og selskapet vokser, har vi også besluttet å øke ambisjonene for utbyttebetaling til aksjonærene våre, sier Karl Johnny Hersvik, administrerende direktør i Aker BP.

– Fremtidens oljeindustri tilhører de mest konkurransedyktige og effektive oljeselskapene, sier Hersvik.

Aker BP rapporterer også økte reserver og ressurser, og opprettholder svært gode resultater innen leting, boring og brønn, prosjekter og produksjon. Selskapet venter en sterk kontantstrøm og har en robust balanse.

På sin kapitalmarkedsdag trekker Aker BP frem følgende: