Besøk hos Pandion Energy (Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE)
Besøk hos Pandion Energy (Foto: Chul Christian Aamodt, enerWE)

Freiberg: — Egentlig burde all olje og gass i verden kommet fra norsk sokkel

— I dag er vi blant de beste i verden på klimautslipp på aktiviteten vår på norsk sokkel.

Publisert Sist oppdatert

I dag er en fin dag for oljebransjen og for Norge. Oljeselskapene Lundin og Neptune har fått klarsignal for å bygge ut satellittfeltene Solveig, Duva og Gjøa P1.

— Det kommer til å bli investeringer på omtrent 16 milliarder kroner, foreller Kjell-Børge Freiberg til enerWE.

Vi møter statsråden hos oljeselskapet Pandion Energy, som har lisens i Duva. Det er oljeselskapene Lundin Norge og Neptune som er operatører på feltene.

Dette er prosjekter som er knyttet til allerede eksisterende infrastruktur.

— Det betyr at vi får mer ut av de feltene som vi har aktivitet i fra før, og det er kjempebra.

Statsråden forteller at en stor andel av prosjektene kommer til å gå til norske leverandører.

— Det kommer til å bety masse for de som skal levere utstyr. Og så kommer jo dette til å ha en betydning i forhold til at dette er felt som kommer til å være i drift i mange år fremover. Dette har betydning for Norge som nasjon i forhold til både skatteinntekter og arbeidsplasser.

Kjell-Børge Freiberg understreker viktigheten av norsk olje- og gassindustri.

— Denne type inntekter kan vi ikke erstatte. Ikke i dag, og heller ikke i morgen. Vi kommer til å slite med å gjøre det på sikt. Det er 170.000 mennesker som hver dag går på jobb i denne næringen.

Mange mener markedsverdien av norsk olje og gass kommer til å avta, blant annet pga. krav om klimanøytralitet i EU. Vi spør statsråden om hva han tenker rundt dette.

— Det kommer til å være behov for olje og gass i verdens energimiks i lang, lang, lang tid fremover. Selv med 2-gradersbehovet kommer til det å være behov for olje og gass.

Statsråden på besøk hos Pandion Energy<br>(Foto: Chul Christian Aamodt)
Statsråden på besøk hos Pandion Energy
(Foto: Chul Christian Aamodt)

Han understreker at behovet kommer til å synke siden vi får mer og mer fornybart, men at det er bra for klimaet at olje og gass kommer fra Norge.

— I dag er vi blant de beste i verden på klimautslipp på aktiviteten vår på norsk sokkel. Et eksempel er Johan Sverdrup som kommer i drift til neste år har 0,67 kg. utslipp per fat, mens gjennomsnittet i verden er 17 kg. Egentlig burde all olje og gass i verden kommet fra Norge. Det hadde vært bra for klimaet i forhold til vårt fotavtrykk på norsk sokkel.