Oljeproduksjonen 2018
Oljeproduksjonen 2018

Fregattulykken bidro til lavere produksjonstall i november

Publisert

I sin månedlige oppdatering av produksjonstallene for norsk sokkel skriver Oljedirektpratet at de i november ble produserte 1.880.000 fat olje, NGL og kondensat. Det er en oppgang på 22.000 fat per dag sammenlignet med oktober, men det er likevel 4,8 prosent under Oljedirektoratets prognose.

- Dei viktigaste årsakene til at produksjonen i november er lågare enn venta er nedstengning på Sture og Kollsnes i forbindelse med fregattulykka og tekniske problem på nokre felt, skriver Oljedirektoratet.

Den totale petroleumsproduksjonen så langt i 2018 er på om lag 209,2 millionar standard kubikkmeter oljeekvivalenter (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel. Av dette er ca. 78,8 MSm3 o.e olje, ca 19,5 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er totalt solgt 110,9 MSm3 o.e gass.

Det betyr at totalvolumet er 8,6 MSm3 o.e. lavere enn i 2017.

Oljeproduksjonen 2018
Oljeproduksjonen 2018
Væskeproduksjonen 2018
Væskeproduksjonen 2018
Gassproduksjonen 2018
Gassproduksjonen 2018