Fredriksen-selskap tar Statoil til retten

Publisert

John Fredriksen-selskapet North Atlantic Drilling har stevnet Statoil for retten etter uenighet om betaling for bemanningen på to rigger hvor selskapene hadde kontrakt.

Partene er uenige om hvem som tjente på at det kun var sju catering- og forpleiningsansatte per skift på hver av de to offshoreriggene, når det skulle vært ti, skriver Stavanger Aftenblad.

Tvistesaken kommer opp for Stavanger tingrett i mars neste år.

– North Atlantic Drilling Limited kan bekrefte at vi i juni sendte en stevning til Stavanger tingrett vedrørende Statoil Petroleum. Stevningen gjelder en tvist knyttet til uoppgjorte tjenester fra leieforholdet av riggene West Elara og West Epsilon, sier administrerende direktør Alf Ragnar Løvdal til avisen.

Statoil vil ikke kommentere innholdet i saken så lenge den ligger hos domstolene. (©NTB)

Fakta om biodrivstoff:

  • Drivstoff produsert av biologisk materiale som raps, mais, sukkerrør, flis, rester av trær eller matavfall.
  • Bioetanol kan brukes av bensinbiler, mens biodiesel brukes av dieselkjøretøyer.
  • Biodrivstoff forårsaker CO2-utslipp under forbrenningen. Når planter dyrkes for å produsere nytt biodrivstoff, «suges» CO2 ut av lufta.
  • I utgangspunktet har biodrivstoff derfor mye lavere CO2-utslipp enn fossilt drivstoff i et livsløpsperspektiv.
  • Mange faktorer kan likevel forverre klimaregnskapet for mange typer biodrivstoff. Hvis drivstoffet produseres i land hvor regnskog hogges for å gjøre plass til mer jordbruksjord, kan utslippene i praksis bli svært høye.
  • Norske myndigheter har stilt krav om økt bruk av biodrivstoff de siste årene. Fra nyttår må denne typen drivstoff utgjøre minst 7 prosent av alt drivstoff til veitrafikk.
  • Såkalt avansert biodrivstoff, produsert av avfall, rester eller skogråstoff, skal utgjøre 1,5 prosent av totalforbruket.
  • Avansert biodrivstoff «telles dobbelt» når drivstoffleverandørene skal oppfylle myndighetenes krav.
  • Regjeringen og støttepartiene er enige om å øke biodrivstoff-andelen til 20 prosent innen 2020.
  • Les også: