Domstol gir franske myndigheter tre måneder til å bevise klimainnsats

Frankrike har forpliktet seg til å kutte utslipp med 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivåer.

Publisert

En domstol i Frankrike har gitt myndighetene tre måneder til å bevise at de tar grep for å nå mål om å redusere klimagassutslipp.

Den franske regjeringen ble stevnet av den nordlige kystbyen Grande-Synthe som er spesielt utsatt for effektene av klimaendringer.

Saken er tatt opp for den øverste administrative domstolen, Conseil d'État.

Frankrike har forpliktet seg til å kutte utslipp med 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivåer.

Domstolen opplyser at selv om Frankrike ifølge Parisavtalen, som de selv fremforhandlet, har forpliktet seg, har regjeringen de senere år regelmessig overskredet karbonbegrensningene de har satt for seg selv.

Domstolen bemerker også at regjeringen til president Emmanuel Macron gjennom et dekret har utsatt mange av kuttene til etter 2020. Nå får regjeringen tre måneder på seg til å vise hvordan de manglende tiltakene så langt kan være i overensstemmelse med målsettingene for 2030.

For virkelig å vise at domstolen tar inn over seg at klimaproblemene er grenseoverskridende, ble kjennelsen offentliggjort samtidig på fransk og engelsk, noe som er ytterst uvanlig i Frankrike.

Det var ordføreren fra De grønne i kystbyen Grande-Synthe, Damien Careme, som i januar 2019 stevnet staten for manglende iverksettelse av klimatiltak. Byen er bygd på områder som er gjenvunnet fra havet, men trues nå av økende havnivå.

Stevningen ble støttet av byene Paris og Grenoble, samt av organisasjoner som Oxfam France og Greenpeace France.

(©NTB)