Fra Statoil til Kolonial.no

Publisert

enerWE skal ikke gi svarene på om smartby er den nye oljen. Likevel kan det være interessant å reflektere over hvordan erfaringene fra oljebransjen kan tas inn i nye næringer. En som har tatt refleksjonen fra tanker til faktiske endringer er Karl Kristian Mydske fra Induct AS, som deltok i paneldebatten om Business Scaling under Nordic Edge.

Forlot Statoil til fordel for Kolonial.no

Etter å ha vært en årrekke i Statoil Fuel & Retail og jobbet innen flere forskjellige fagfelt som strategi, salg, operasjon og innovasjon, og ikke minst forberedelsene til å ta selskapet på børs, valgte Mydske i 2013 å tenke annerledes.

Da han valgte å forlate Statoil var det til fordel for et oppstartsselskap og et ungt vekstselskap. Oppstartselskapet var Kolonial.no, som er  Norges største dagligvarebutikk på nett. Mydske var en av ti gründere som startet selskapet basert på ideen om at nordmenn ønsker å bruke mindre tid i butikken.

Han var styreleder i Kolonial.no de tre første årene og er i dag aktiv aksjonær og ambassadør for selskapet. Samtidig med oppstarten av kolonial startet han som COO i Induct AS som leverer software som skal bidra til å gjøre innovasjonsprosesser i organisasjoner bedre og knytte innovasjonsmiljøer sammen. Selskapet er norsk og etablert i 2008.

Forretningsforståelse er sentralt

Over halvparten av norske helseforetak er i dag med i Inducts nettverk og selskapet har nå kontorer i Spania, UK, Brasil og India. Selskapet var det første til å bli notert på Merkur Market på Oslo børs, et tilbud til mindre og mellomstore selskaper som ønsker enklere tilgang til kapitalmarkedet, samt store selskaper som ikke oppfyller kravene eller ønsker full notering på regulert marked.

- Det finnes utrolig mye talent og verdifull erfaring i de store selskapene. Men det er mange som har en "sperre" for å forlate det komfortable for å teste noe nytt og mer utrygt. Man må ville det, og det er ikke for alle. Selv er jeg veldig glad for å gjort det skiftet, forteller Mydske.

Erfaringen fra et stort konsern innen oljebransjen har vært verdifull på flere plan i arbeidet med oppstartsselskaper. Forretningsforståelse er sentralt og er en viktig dimensjon i møte med entusiasme og drivkraften i oppstartsmiljøer.

Man må selv ta ansvar

Mydske sin karriere er et godt eksempel på hvordan man kan bruke eksisterende kompetanse på nye områder. Han mener dette er mulig på mange områder der oljebransjen har bygget solid erfaring som nå kan tas inn i andre bransjer.

- Prosjektledelse, endringsledelse, strategiarbeid, analyse, håndtering av store mengder data, alt dette er kompetanse det vil være stort behov for i andre bransjer på kort og lang sikt. Men man må selv ta ansvar for å oppsøke miljøer og arenaer der man kan utforske mulighetene, sier han

Har man kapasitet finansielt kan man også gå inn som engleinvestor

Mydske mener at ved å skaffe seg oversikt over mulighetene og hva som beveger seg, samt med litt planlegging og forberedelse av ide og konsepter kan man starte å bygge opp noe før man tar skrittet helt ut.

- Mulighetene for å involvere seg er mange. Man kan bistå selskaper som er i oppstartsfasen, eller bidra som mentor. Har man kapasitet finansielt kan man også gå inn som engleinvestor. Alt dette bidrar til å lære og se muligheter, avslutter han.