- Fra 2017 til 2019 er oljeinntektene nesten doblet

Publisert

Oljeprisen har steget voldsomt i år, og det har gitt Norge store ekstrainntekter utover det som allerede er budsjettert.

enerWE kjører hver måned en gjennomgang av hvor mye mer staten drar inn som følge av høy oljepris. Her tar vi utgangspunkt i finansdepartementets tommelfingerregel om at hver tikrone opp eller ned utgjør omtrent 4,3 milliarder kroner i økte eller reduserte inntekter for staten.

I det reviderte statsbudsjettet for 2018 forutsettes det at oljeprisen skal holde seg på 444 kroner fatet. Så langt har oljeprisen ligget skyhøyt over dette, og i statsbudsjettet for 2018 justeres derfor forventningen kraftig opp. Nå skriver regjeringen at de forventer en oljepris i norske kroner på 578 kroner fatet i år og 583 kroner fatet neste år.

Et kjapt regnestykke viser da at staten grovt anslått forventer en oljepris som gir hele 57,6 milliarder kroner mer i år, og 59,8 milliarder kroner mer neste år.

Interesseorganisasjonen Norsk olje og gass har også sett nærmere på tallene, og de påpeker at selv med den økte forventningen til oljeprisen, så holder regjeringen fortsatt litt igjen:

- Dersom oljeprisen holder seg på dagens nivå vil Ola og Kari Nordmann kunne få om lag 330 milliarder kroner i oljeinntekter neste år. Det er 44 milliarder mer enn regjeringen har beregnet for 2019. Regjeringen har lagt til grunn en oljepris i 2019 på 583 kroner pr fat. Dagens pris er 686 kroner per fat, skriver Norsk olje og gass i en pressemelding.

De påpeker også at det er enorme forskjeller bare fra 2017 til neste år:

- Fra 2017 til 2019 er oljeinntektene nesten doblet, fra 168 til 330 milliarder kroner, dersom vi legger dagens oljepris til grunn, skriver Norsk olje og gass

Hele 21,9 prosent av statens inntekter er direkte inntekter fra olje- og gassvirksomheten.

- Dette gjør samtlige spådommer om olje- og gassnæringens nedgang til skamme, og viser også hvor viktig oljeindustrien er for Norge, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

I forslaget til statsbudsjett for 2019 er statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten estimert til 286 milliarder kroner. Det er 103 milliarder kroner høyere enn den ble estimert til på samme tid i fjor, og over dobbelt så mye som i bunnåret 2016. Inntektene fra olje- og gassnæringen i 2019 er så store at staten igjen vil sette mer penger inn i oljefondet enn det som tas ut.

- Oljeinntektene i årets statsbudsjett er svært gledelig for nordmenn flest. Med disse inntektene kan norske politikere fortsatt love velferd i verdensklasse, satse på utdanning og finne rom for viktige klimatiltak, sier Schjøtt-Pedersen.