Så mye bruker energibransjen på forskning og utvikling

Hver femte FoU-medarbeider innen olje og gass har doktorgrad. Innen kraftforsyningen er det 1 av 20.

Publisert Sist oppdatert

SSB har i dag lagt frem tallene for forskning og utvikling (FoU) i 2019. Det er altså snakk om tallene for i forfjor, ikke i fjor.

Innen utvinning av olje og gass ble det totalt brukt rett i underkant av to milliarder kroner på FoU. Lønnskostnadene sto for litt over halvparten og investeringene utgjorde 175 millioner kroner. Det meste ble brukt på egne ansatte, mens 81 millioner kroner ble brukt på innleid personale.

Totalt har SSB regnet seg frem til at det var 1231 som jobbet med FoU innen utvinning av olje og gass. Av disse var 264 kvinner, noe som gir en kvinneandel på på 21,4 prosent.

Ikke overraskende er utdanningsnivået høyt blant de som jobber med forskning og utvikling. 81,9 prosent har høyere grads utdanning, og 241 har doktorgrad. Det utgjør 19,6 prosent av FoU-arbeiderne.

Innen kraftforsyningen ble det brukt 398,7 millioner kroner på FoU, og lønnskostnadene utgjorde litt over halvparten med en totalkostnad på 212,4 millioner kroner. Her ble det brukt 90,6 millioner på innleide ressurser. Kraftforsyningen brukte altså mer penger på innleide enn FoU-arbeidet innen olje og gass.

Kraftforsyningen lønnet 724 FoU-medarbeidere, hvorav 170 var kvinner. Det gir en kvinneandel på 23,5 prosent. 37 av arbeiderne har doktorgrad. Det utgjør 5,1 prosent av forskerne.

Powered by Labrador CMS