Samiske demonstranter blokkerte anleggsarbeidet til vindkraftprosjekt i Trøndelag

Publisert

Demonstranter blokkerte tirsdag morgen anleggsarbeidet ved et vindparkprosjekt på Fosenhalvøya i Trøndelag. Demonstrantene anmelder nå den norske staten.

– Vi anmelder Fosen Vind og den norske staten for brudd på menneskerettighetene, urfolks rettigheter og en rekke andre lovbrudd, sier Beaska Niilas, leder i Norske Samers Riksforbund, til NTB i etterkant av demonstrasjonen.

Han bekrefter at politiet tirsdag som en del av forhandlingene om å avslutte demonstrasjonen utenfor Fosen Vinds anlegg, mottok anmeldelsen. Den kommer etter at staten i 2017 ga firmaet medhold i skjønnsrettssaken om utbyggingen på Storheia, ifølge NRK.

Motsetter seg byggingen

Avgjørelsen kom på tross av at prosjektets motstandere mente at det rammer naturen og et område dagens demonstranter beskriver som essensielt for det samiske folk.

De mener også at vindparken truer reindriften på Fosen.

– Vi krever at alt arbeid stilles i bero. Selv om saken fremdeles er til behandling i rettssystemet, har de begynt ødeleggelsene. Man kan ikke kjøre på med irreversible inngrep i sårbar natur, i hvert fall ikke når det er så klare brudd på lover, regler og konvensjoner, skrev Beaska Niilas i en pressemelding før tirsdagens demonstrasjon.

Overfor NTB bekrefter Torbjørn Steen, kommunikasjonssjef i Fosen Vind, at firmaets ansatte og dets underentreprenør ikke kom inn på anleggsområdet tirsdag morgen grunnet demonstrasjonen.

– Vi følger prosedyrene våre, og har bedt våre folk og vår entreprenør om å forholde seg rolig. Politiet har vært på stedet og snakket med aktivistene, sa Steen før demonstrasjonen ble avsluttet klokka 09.15.

Tillatelse etter lang prosess

Fosen Vind startet i 2016 prosjektet der de bygger seks vindparker i Trøndelag.

Prosjektet på Storheia har et planområde i kommunene Åfjord og Bjugn og skal resultere i den største av de planlagte vindparkene. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2019.

Steen understreker at hans firma har de nødvendige tillatelsene til å bygge vindparken.

– Vi har fått tillatelser og konsesjoner etter en ti år lang prosess der alle innvendinger er blitt hørt. Påvirkningen på reindriftsnæringen er spesielt grundig behandlet. Norske myndigheter må veie ulemper mot fordeler, og vi kan ikke annet enn å forholde oss til myndighetene, sier Torbjørn Steen tirsdag.

(©NTB)