HALDEN September 1959 Interiør fra atomreaktoren i Halden noen dager før åpningen. Reaktoren i Halden ble bygget i perioden 1955 til 1958 av daværende Institutt for Atomenergi (nå Institutt for Energiteknikk, IFE). Reaktoren ble bygget som en forsøksreaktor, med tilstrekkelig effekt til også å brukes som en prototype dampprodusent for industrien. Kjøling av reaktoren og moderering av nøytroner skjer med 14 tonn tungtvann. Denne typen reaktorer kalles en kokvannsreaktor.  Åtte mil kabel er gått med til Haldenreaktoren, idet alle prosessene overvåkes via fjernssynsskjermer i kontrollrommet. Her fra "baksiden" av kontrollrommet, der kablene strekker seg milevis. Foto: Børretzen / Aktuell / Scanpix
HALDEN September 1959 Interiør fra atomreaktoren i Halden noen dager før åpningen. Reaktoren i Halden ble bygget i perioden 1955 til 1958 av daværende Institutt for Atomenergi (nå Institutt for Energiteknikk, IFE). Reaktoren ble bygget som en forsøksreaktor, med tilstrekkelig effekt til også å brukes som en prototype dampprodusent for industrien. Kjøling av reaktoren og moderering av nøytroner skjer med 14 tonn tungtvann. Denne typen reaktorer kalles en kokvannsreaktor. Åtte mil kabel er gått med til Haldenreaktoren, idet alle prosessene overvåkes via fjernssynsskjermer i kontrollrommet. Her fra "baksiden" av kontrollrommet, der kablene strekker seg milevis. Foto: Børretzen / Aktuell / Scanpix

Forvirring om Haldenreaktorens framtid

Publisert

Ved en feiltakelse sendte regjeringen ut en pressemelding om at Haldenreaktoren legges ned. Saken styrebehandles onsdag morgen, men ingen avgjørelse er tatt.

– Nærings- og fiskeridepartementet har ved en feiltakelse sluppet en kladd, opplyser kommunikasjonsrådgiver Lisa Nordøen i departementet til NTB.

Det er styret ved Institutt for Energiteknikk (IFE) som onsdag skal avgjøre skjebnen til det som er verdens eldste tungtvannsreaktor. Nordøen opplyser at styremøtet pågår fortsatt.

Kommunikasjonsrådgiver Mone Lunde Ramstad i IFE bekrefter også at det ennå ikke er tatt noen avgjørelse i saken, og at denne først vil bli kjent onsdag kveld.

– Styremøtet pågår nå, sier hun.

Ramstad legger til at det vil bli gitt en kort orientering til de ansatte etter styremøtet. Deretter blir det holdt et pressemøte i Halden hvor avgjørelsen vil bli kjent.

Tungt for de ansatte

Monica Guldhaugen, som er tillitsvalgt i Norsk Tjenestemannslag, sier til Fri Fagbevegelse at presseoppslagene var tungt for mange IFE-ansatte.

– De ansatte er engstelige for konsekvensene av en slik avgjørelse. Når de leser det på store medier før avgjørelsen er kommunisert fra IFE, går det mange tanker igjennom hodet. Denne dagen var tøff nok i utgangspunktet om det ikke skulle komme slike oppslag i mediene, sier hun.

Guldhaugen håper på et positivt utfall fra styremøtet.

– IFEs styre har et voldsomt press på seg, men vi håper at de klarer å legge seg opp en egen mening om saksunderlaget, prosessen og konsekvensene for en eventuelt avgjørelse om nedleggelse. Vi håper på en positiv beskjed på allmøtet i ettermiddag, sier hun.

Sikkerhetsfeil

I Norge var det NRK som først meldte at reaktoren skulle legges ned, med Reuters som kilde. Saken fra det internasjonale nyhetsbyrået var tilsynelatende basert på den publiserte kladden fra Nærings- og fiskeridepartementet, som senere er trukket tilbake.

Reaktoren har vært i drift siden 1958 og er dermed verdens eldste tungtvannsreaktor. Statens strålevern har flere ganger kommet med krass kritikk av sikkerheten ved Haldenreaktoren. Så sent som i fjor avdekket strålevernet store mangler i sikkerhetsrutinene.

I mars i år ble det oppdaget en feil i en svært viktig sikkerhetsventil som førte til at reaktoren måtte stanses.

Trenger mer tid

Ifølge direktør IFE-Nils Morten Huseby vil det koste 500 millioner kroner å fortsette driften av reaktoren.

De ansatte i Halden frykter på sin side at dette vil bli brukt som påskudd av styret for å legge ned reaktoren.

Guldhaugen sa i forrige uke til Fri Fagbevegelse at de ansatte er innforstått med at reaktoren vil stenges, men at de håper driften kan fortsette i et par år til for å få forberedt nedstengningen skikkelig.