Forventer større investeringer i 2017

Publisert

SSB har nå lagt frem oppdaterte tall for forventede investeringer i 2017. Det er lystig lesing for alle som er avhengig av investeringene i olje- og gassbransjen, samt i kraftforsyningen.

- Målt i løpende verdi anslås samlede investeringene for 2017 nå til 205 milliarder kroner, som er 4,1 prosent høyere enn anslaget gitt i forrige kvartal, skriver SSB.

SSB oppjusterer sine anslag for investeringene på norsk sokkel.

- Rettighetshaverne på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 149,4 milliarder kroner for 2017. Anslaget er 1,9 prosent høyere enn tallet oppgitt i forrige kvartal, skriver SSB..

2016 var et tungt år for de norske oljeinvesteringene.

- Investeringene i olje- og gassvirksomheten, inkludert rørtransport, utgjorde 163,3 milliarder kroner i 2015. Dette er 37,9 milliarder kroner, eller 18,8 prosent lavere enn i 2015. Det er nedgang innen alle investeringsområder, men det er kategoriene felt i drift, leting og feltutbygging som bidrar mest til fallet i 2016, skriver SSB.

For kraftbransjen var 2016 et langt bedre år.

- Målt i løpende verdi kom utførte investeringer innenfor kraftforsyning opp i rekordhøye 26,2 milliarder kroner i 2016. Dette er 13,4 prosent mer enn de utførte investeringene i 2015, skriver SSB.

De anslår at investeringsveksten fortsetter også i år.

- Anslaget for 2017 ligger nå hele 20,9 prosent høyere enn tilsvarende tall for 2016, skriver SSB.