Oslo  20180410.Finansminister Siv Jensen la tirsdag frem årets stortingsmelding om forvaltningen av Statens pensjonsfond.Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
Oslo 20180410.Finansminister Siv Jensen la tirsdag frem årets stortingsmelding om forvaltningen av Statens pensjonsfond.Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Fortsatt uavklart om oljepenger skal investeres i unotert fornybar energi

Publisert

Finansminister Siv Jensen (Frp) sier regjeringen vil vurdere om oljefondet skal investere i unotert infrastruktur for fornybar energi.

Det framgår av den årlige stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond – utland, som ble lagt fram tirsdag.

– Vi varsler i meldingen at vi vil vurdere om unotert infrastruktur for fornybar energi skal inngå i miljømandatene. Slike investeringer vil i så fall ha samme krav til åpenhet, avkastning og risiko som for øvrige investeringer, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Regjeringen har for øvrig kommet til at det ikke skal åpnes for investeringer i unoterte aksjer på generelt grunnlag. Dagens mandat gir Norges Bank anledning til å investere i unoterte selskaper hvor styret har uttrykt en intensjon om å søke notering på børs.

Forventninger

Regjeringen bør snarest la oljefondet investere i solenergi og vindkraft, fastslo MDGs stortingsrepresentant Per Espen Stoknes i forkant av fondsmeldingen.

– Det er kort og godt en skandale om ikke regjeringen vil snu oljefondet nå. Beslutningen er så selvsagt at selv regjeringens egne eksperter har foreslått det flere ganger – og gang på gang fått nei av Erna og Siv, sa han til NTB.

– Kort og godt kan vi gjøre Norge til et bedre land for verden. Vi bør la fondet investere i solceller og vindkraftparker, og la sparepengene våre jobbe for klimaet, fortsetter han.

Miljøjubel

Zero-leder Marius Holm var blant dem som jublet da Høyres landsmøte i helgen sa ja til å la oljefondet investere i unotert infrastruktur for fornybar energi, det vil si at selskapene ikke er notert på børs.

– En slik åpning er noe av det viktigste Norge kan gjøre i klimaarbeidet, sa han.

SVs Kari Elisabeth Kaski slo for egen regning fast at Høyre kan få gjennomslag for dette standpunktet når Stortinget behandler stortingsmeldingen om oljefondet.

– SV kommer til å legge inn forslag om dette, slik vi har gjort tidligere år, sier hun.

I Jeløy-plattformen går det fram at regjeringen «vurderer å åpne» for slike investeringer, med tilsvarende krav til åpenhet, avkastning og risiko som for øvrige investeringer i det som egentlig heter Statens pensjonsfond – utland.

– God forvaltning

Fondsmeldingen omfatter forvaltningen av oljefondet så vel som Statens pensjonsfond Norge, som forvaltes av Folketrygdfondet.

– Vi har en god forvaltning av våre felles sparepenger. Den er åpen, ansvarlig, langsiktig og kostnadseffektiv, sier Jensen.

Meldingen inneholder en gjennomgang av Norges Banks forvaltning av oljefondet, som gjennomføres hvert fjerde år. Bidraget fra den aktive forvaltningen beregnes til mellom 75 og 112 millioner kroner fra januar 1998 til juni 2017.

– Årets gjennomgang viser at Norges Bank har skapt betydelige verdier, sier finansministeren.

Verdien av oljefondet var ved utgangen av 2017 på 8.484 milliarder kroner. Realavkastningen av fondet har vært på 4,2 prosent siden 1998. I fjor ble avkastningen 13,7 prosent, drøyt 1.000 milliarder kroner – dobbelt så mye som året før.

(©NTB)