STAVANGER  20100730.Logo fra Petoro s kontor i Stavanger.Foto: Alf Ove Hansen / Scanpix .
STAVANGER 20100730.Logo fra Petoro s kontor i Stavanger.Foto: Alf Ove Hansen / Scanpix .

Fortsatt resultatnedgang for Petoro

Publisert

Lav gassproduksjon medførte en resultatnedgang på hele 35 prosent for statens oljeselskap Petoro i fjor. Totalproduksjonen gikk også ned med 3 prosent.

Statens oljeselskap Petoro fikk et driftsresultat på 57 milliarder kroner i fjor, ned fra 89 milliarder året før og 120 milliarder kroner i 2014.

Det gikk 66 milliarder kroner fra statens direkte eierskap på norsk sokkel (SDØE), som Petoro forvalter, til statskassen i fjor, en nedgang fra 94 milliarder kroner i 2015.

Totale driftsinntekter i 2016 var 121 milliarder kroner mot 158 milliarder kroner året før.

Det ble totalt produsert 1.040 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2016, noe som var litt lavere enn produksjonen på 1,068 millioner fat året før.

Nøkkeltall fra Petoros resultat for 2016. Tall for 2015 i parentes.

  • Driftsinntekter: 121.224 millioner kroner (157.753 millioner kroner)
  • Driftsresultat: 57.426 millioner kroner (88.999 millioner kroner)
  • Netto kontantstrøm: 65.897 millioner kroner (93.639 millioner kroner)
  • (©NTB)