Forsvaret vil ikke ha vindturbiner i nærheten av millitære installasjoner

Publisert

Som en del av kunnskapsgrunnlaget i forslaget til en nasjonal ramme for vindkraft utarbeider NVE en rekke temarapporter der de ser på hvordan vindkraftverk kan påvirke andre interesser. Så langt er det publisert 15 slike rapporter, og den siste omhandler Forsvaret.

- Vindkraftverk kan påvirke Forsvarets elektroniske infrastruktur. Det gjelder faste primærradarer som kontroll- og varslingsradarer og kystradarer, mobile våpensystemer med egne radarer, passive sensorer og radiolinjer. Vindkraftverk utgjør også luftfartshinder. Dette innebærer utfordringer ved flyplasser med militær lufttrafikk, militære skytefelt for fly og helikopter og for Forsvarets lavtflyging, skriver NVE i Forsvarsrapporten om vindkraft.

Forsvaret har krevd restriksjonssoner rundt radarer, militære flyplasser og flyskytefelt, og NVE mener NVE mener at de foreslåtte restriksjonssonene bør fungere som et signal til vindkraftutbyggere om at det skal tas hensyn til Forsvarets interesser innenfor sonene.

Det innebærer for eksempel at områder i nærheten av radarer ikke bør være aktuelle områder for vindkraftverk.

Samtidig mener NVE at det ikke bør være noe totalforbud mot å bygge en vindkraftpark i nærheten av millitære installasjoner. I rapporten peker på at det bør være mulig å finne løsninger som gjør det mulig å få til en tilfredsstillende sameksistens.

Her kan du laste ned og lese temarapporten om Forsvaret og vindkraft.