Første i sitt slag

Published

Ventyx inngår avtale med Fortum.

ABB-selskapet Ventyx har inngått en avtale med Fortum om å undersøke fordelene ved forebyggende vedlikeholdsstrategier for sine kraftoverførings- og fordelingsanlegg ved bruk av Ventyx Asset Health programvare. Dette skriver selskapet i en pressemelding. Fortum er en ledende leverandør av fornybar energi i Norden, Baltikum, Polen og Russland.

Kontrakten er en videreutvikling av samarbeidet mellom Fortum og ABB om å utvikle og installere Europas første storskala, urbane smarte strømnett ved Stockholm Royal Seaport.

Selskapet Core Group følger segmentet tett. Christoffer Hernæs (bildet) er partner i Core Group, og ser store muligheter.

Smartgrid er mer energieffektivt enn tradisjonell kraftdistribusjon for desentralisert kraftproduksjon, forteller Christoffer Hernæs til enerWE.no.

Dette er det store satsningsområdet til både Google, gjennom oppkjøpet av Nest Labs, og Apple som annonserte sitt program for smarte hjem på WWDC 2014.

Hernæs mener Smartgrid blir viktig i mange ulike bransjer.

Sanntids styring og overvåkning av all elektronikk vil i tillegg til å skape nye brukeropplevelser og mer energieffektive hjem ha uante anvendelsesområder på grunnlag av informasjonen som samles inn for blant andre kraftselskapene, media, telekom, og finans/forsikringsbransjen.

Göran Hult er FoU-direktør ved Fortum.

For å nå EU-målene for 2020 når det gjelder klimagassutslipp, fornybar energi og energieffektivisering, arbeider Fortum målbevisst for å få til en omfattende endring av hele energisystemet, sier Hult. Men i dagens situasjon, med begrensede personellressurser og stadig nye krav, må vi utnytte de kraftoverførings- og distribusjonsanleggene samt den arbeidskraften vi har, på en mer produktiv og effektiv måte. Og vi har stor tro på at Ventyx’ Asset Perfomance Management-løsning vil bidra til at vi når våre mål for Stockholm Royal Seaport, sier Göran Hult.

Ved å benytte Ventyx’ Asset Health-programvare kan Fortum visuelt sjekke tilstanden på kritisk utstyr, prioritere vedlikeholdsaktiviteter og forebyggende reparasjoner samt oppgraderinger og utskifting på alle systemene.

For å beregne løsningens fulle potensiale, skal Ventyx gjennomføre en Value Readiness Assessment (VRA) og foreta en teknisk gjennomførbarhetsstudie av programvaren, med fokus på kritisk utstyr i strømnettet på tvers av hele Fortums kraftoverførings-, lavspennings- og fordelingsnett.

Ved å bruke Fortums egne data, vil en VRA bidra til å avdekke gjennomførbarheten og mulige kostnadsbesparelser, så vel som andre fordeler ved en fullskala implementering av programvaren hos Fortum.

Vi er overbevist om at en virkelighetsbasert analyse of Asset Health vil vise at programvaren sikrer høy tilgjengelighet, pålitelighet og optimal ytelse. Med denne utvidelsen av Stockholm Royal Seaport-prosjektet, et konsept med fokus på pålitelighet og miljø, får Fortum en optimal utnyttelse av sine anlegg, både fysisk og økonomisk, sier Shawn Lyndon, Senior Vice President og leder for Asset Health Solutions i Ventyx.