Ni petroleumsprosjekter deler 83,5 millioner fra Forskningsrådet

– Prosjektene vil bidra til å sikre arbeidsplasser og høy kompetanse i bedriftene som har fått støtte

Publisert Sist oppdatert

Forskingsrådet skriver i en pressemelding at de gir 83,5 millioner kroner til testing av ny petroleumsteknologi.

– Regjeringens ambisjon er å redusere klimautslipp, kostnader og bidra til mer effektiv drift av norsk sokkel. Det gjør vi blant annet gjennom å tilrettelegge for testing og demonstrasjon av nye teknologier, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Ni nye prosjekter får nå bevilgning fra Forskningsrådets program for ny teknologi i sektoren. Pengene er bevilget gjennom tiltakspakken vedtatt av Stortinget.

– Prosjektene vil bidra til å sikre arbeidsplasser og høy kompetanse i bedriftene som har fått støtte, sier Bru.

Prosjektene gjennomføres som et samarbeid mellom leverandørbedrifter og aktørene på norsk sokkel.

– Forskningsrådet setter penger fra tiltakspakken raskt i sving. Forskning og utvikling er viktig for at norsk næringsliv, også norsk petroleumsindustri, kommer styrket ut av den økonomiske krisen. Enkelte prosjekter har også en potensial for å kutte CO2-utslipp substansielt, sier administrerende direktør John-Arne Røttingen.

Forskningsrådet mottok 22 prosjektsøknader for totalt 197 millioner kroner.

Disse prosjektene har fått støtte:

Prosjekt Bedrift Fylke
Pilot survey with cost efficient seismic node deployment solution in combination with new short streamer solutionMagseisFairfield ASAViken
DigitalWellInterventionAltus Intervention Group ASRogaland
Kvalifisering og demonstrasjon av MTR formuliggjøringavriggløsP&A.AarbakkeInnovationASRogaland
Demonstrating smart drilling automation applicationSekalARogaland
Digital Rig ManagementKeystone.no ASRogaland
Digitalisering av manuelle logistikkprosesser innen boring - bruk av elektronisk tallyMHWirthasAgder
Utvikling og testing av full-elektrisk og trekkbar ventilmodul for små isolerings- og doseringsventiler på havbunnsinstallasjoner.Pro-Subsea ASVestfold og Telemark
Power and Communication Gateway Module for intelligent systemsAker Solutions ASViken
Green Ammonia fueled four-stroke Engines on the Norwegian Continental ShelfWärtsiläNorway ASVestland
Powered by Labrador CMS