Forskningsrådet: 1 krone til petroleumsforskning gir 30 kroner tilbake

Ny rapport viser at det gir enorm avkastning når forskningspenger brukes på olje og gass.

Publisert Sist oppdatert

Forskningsrådet skriver i en pressemelding at en ny rapport som analyseselskapet Rystad Energy har utarbeidet viser at investeringene i petroleumsforskning gir enorme gevinster.

- Jeg er glad for at rapporten bekrefter regjeringens formål med støtte til petroleumsforskning: økt verdiskapning, nye arbeidsplasser og teknologi for å redusere klima- og miljøpåvirkninger. Et godt samarbeid mellom industri, forskningsmiljøer og myndigheter er helt avgjørende for å oppnå dette, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Rapporten viser at Forskningsrådets støtte har:

  • medført økte reservevolumer på nærmere 900 millioner fat oljeekvivalenter i perioden. Dette tilsvarer at 1 krone investert i forskning gav 30 kroner tilbake til staten.
  • utløst kostnadsbesparelser på til sammen 18 milliarder NOK med ytterligere 1200 milliarder i fremtidig besparelsespotensiale. Sistnevnte tilsvarer nesten et helt statsbudsjett.
  • bidratt, direkte eller indirekte, til sysselsetting på 5500 årsverk i perioden.
  • fremtidig bruk av teknologiene vil kunne gi CO2-utslippskutt på litt over 540 millioner tonn, noe som tilsvarer 2018 totale norske utslipp over en periode på omtrent ti år. Siden mange av prosjektene er i en tidlig fase er kun 80 000 tonn CO2 kuttet som et resultat av de prosjektene Rystad rapporten har analysert.
  • bidratt til god kunnskapsoppbygging og –spredning, samt positive effekter på helse, miljø og sikkerhet.

– Rapporten viser at petroleumsforskningen skaper teknologi som kan redusere utslipp, men det tar tid før vi ser effektene. Her ligger det et stort fremtidig potensial som næringen bør ta tak i, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Bransjen selv har satt nye felles mål om å kutte utslippene med 40 prosent innen 2030, målt mot 2005. Og i 2050 skal norsk oljeproduksjon være utslippsnøytral.

– For å nå disse målene – og for at Norge skal nå sine klimamål, er mer forskning avgjørende. Vi i Forskningsrådet ser frem til å få mange flere gode søknader til lavutslipp og energieffektivisering – det kan bidra til å kutte Norges CO2-utslipp substansielt. Den realiserte avkastningen på Forskningsrådets investeringer har vært svært god, og den fremtidige avkastningen ser formidabel ut også med tanke på miljøgevinster, men det er viktig at aktørene implementerer løsningene, sier Røttingen.

Her kan du laste ned og lese rapporten.