Olje- og energibransjen får 103 forskningsmillioner

– Forskning og innovasjon i næringslivet skal bidra til å utvikle et grønnere og mer konkurransedyktig næringsliv for fremtiden.

Publisert

Regjeringen forteller i en pressemelding at Forskningsrådet gir penger til forskningsprosjekter i næringslivet for å mobilisere til økt satsing på forskning og innovasjon.

– Forskning og innovasjon i næringslivet skal bidra til å utvikle et grønnere og mer konkurransedyktig næringsliv for fremtiden. Norsk næringsliv står fremdeles i en utfordrende situasjon med tanke på koronapandemien, og innovasjonsprosjekter er viktig for å skape et robust og fremtidsrettet næringsliv, sier næringsminister Iselin Nybø.

Totalt er det snakk om 480 nye millioner kroner som kommer i tillegg til 610 millioner som ble tildelt i juni. Av det går 73 millioner kroner til åtte prosjekter i energisektoren og 30 millioner til fire prosjekter i petroleumsnæringen.

Forskningsrådet er godt fornøyd med kvaliteten på søknadene, og de fremhever at 57 prosent av søknadene kommer fra nye søkere.

– Det har vært viktig for Forskningsrådet å sette midler raskt i arbeid for å holde FoU-aktiviteten oppe gjennom krisen. Det er store potensialer for grønn omstilling og nye næringsmuligheter i prosjektene og aldri har det vært viktigere å holde farten, sier Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør for næringsutvikling og nyskaping i Forskningsrådet.

Blant prosjektene i energibransjen som har fått støtte er blant annet:

  • National Oilwell Varco Norway som skal optimalise store flytende havturbiner
  • Nexans Norway som jobber med fremtidens design av offshore sterkstrømkabler
  • Statnett med støttesystemer for strømlinjer
  • Sunlit Sea som jobber med maritim solkraft
Powered by Labrador CMS