Fridtjof Fossum Unander i Forskningsrådet. Foto: Forskningsrådet / Sverre Chr. Jarild
Fridtjof Fossum Unander i Forskningsrådet. Foto: Forskningsrådet / Sverre Chr. Jarild

- Stor interesse for petroleumsforskning

Likevel varsler Forskningsrådet redusert aktivitetsnivå.

Publisert

I statsbudsjettet for 2020 har regjeringen foreslått å kutte i Forskningsrådets pott for petroleumsforskning. Totalt er det foreslått et kutt på 29 millioner kroner på forskning innen petroleumssektoren.

Det vil medføre reduserte utlysninger og dermed et redusert aktivitetsnivå fremover

Fridtjof Fossum Unander

- Det vil medføre reduserte utlysninger og dermed et redusert aktivitetsnivå fremover. Dette vil også påvirke leverandørindustrien som mottar en stor andel av midlene. Forskningsbasert innovasjon og demonstrasjon er svært viktig for denne industriens mulighet til å utvikle nye innovasjoner og teknologier som gjør utvinning av olje og gass så effektiv og ren som mulig, sier områdedirektør for Ressursnæringer og miljø; Fridtjof Fossum Unander til enerWE.

Unander understreker at petroleumsforskning er et viktig område i Forskningsrådets portefølje.

- Ikke minst har utvikling av løsninger for energieffektivisering og lavere utslipp i sektoren vært et betydelig innsatsområde de siste årene, sier han.

Det klart største forskningsprogrammet innenfor petroleum, er «Petromaks 2», som støtter grunnleggende forskning på oppstrøms olje- og gassvirksomhet. Dette programmet fikk tildelt 207 millioner kroner i 2018, saldert budsjett for 2019 er på 218,5 millioner kroner, mens det er foreslått at programmet får 195 millioner kroner i 2020. Dermed er det dette programmet som må ta det største kuttet med 23,5 millioner kroner.

Heller ikke innen energisektoren får Forskningsrådet like stor pott som i 2019. Her kuttes potten med 6,9 millioner kroner.

Fremdeles interesse for å forske på olje og gass

Forskningsrådet opplever at det fremdeles er stor interesse for å forske på olje- og gassrelatert tematikk.

Søknadsmengden er såpass stor at det er mange kvalifiserte prosjektsøknader med meget positiv vurdering som ikke oppnår støtte

Fridtjof Fossum Unander

- Generelt opplever Forskningsrådet at det fortsatt er stor interesse for å søke midler til petroleumsforskning og teknologiutvikling/demonstrasjon gjennom våre konkurransearenaer og søknadsmengden er såpass stor at det er mange kvalifiserte prosjektsøknader med meget positiv vurdering som ikke oppnår støtte, avslutter han.

Forskningsbudsjett petroleumssektoren

Forskningsprogram Beskrivelse 2018 2019 2020
PETROMAKS 2Stort program petroleum207,9218,5195,0
DEMO 2000Prosjektrettet teknologiutvikling707070
PETROSENTERForskningssentre for petroleum303030
MARINFORSKMarine ressurser og miljø882,5
DIV-INTAnnet internasjonalt samarbeid333
FRINATEKFri prosjektstøtte for matematikk, naturvitenskap og teknologi111

Alle tall i millioner kroner. Kilde: Statsbudsjettet 2020