Viktig for konkurransekraften

Det er viktig å beholde hele verdikjeden. Nøkkelspørsmålet som blir stilt i en ny studie «Offshore Oil & Gas as Industrial Driver» fra professor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI, Marius Nordkvelde og Yuriy Zhovtobryukh er hvilken evne norskbaserte olje- og gassleverandører har til å skape verdier til samfunnet – både gjennom kjernevirksomhet og ved å … Continued

Det er viktig å beholde hele verdikjeden.

Nøkkelspørsmålet som blir stilt i en ny studie «Offshore Oil & Gas as Industrial Driver» fra professor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI, Marius Nordkvelde og Yuriy Zhovtobryukh er hvilken evne norskbaserte olje- og gassleverandører har til å skape verdier til samfunnet – både gjennom kjernevirksomhet og ved å generere innovasjoner som gir Norge et konkurransefortrinn i andre næringer.

Forfatterne peker på at aktiviteten på norsk sokkel har vært en betydelig driver for innovasjon i industrien og at det er viktig å beholde hele verdikjeden i Norge for å sikre innovasjon og produktivitetsvekst i industrien.

Les hele studien her: http://www.norskoljeoggass.no/Global/Offshore%20oil%20and%20gas%20as%20industrial%20driver.pdf

Kilde: norskoljeoggass.no