Subsea Valley har ambisjon om å skape 1000 nye arbeidsplasser

Nå er Olje – og energiministeren bekymret for rekrutteringen til oljebransjen.

Se videointervju!