Spillteknologi skal bedre bunnlinjen

…og redde liv. Abelware skal bidra til økt sikkerhet og mer effektiv arbeidsutførelse. Lasse Danielsen er Business Development Manager i Abelware. I et intervju med enerWE.no deler Danielsen noen av sine tanker og erfaringer. Dattera til Render Render er et design og 3D animasjonsbyrå basert i Stavanger. Selskapet ble startet i 1995. Jeg var daglig leder … Continued

…og redde liv.

Abelware skal bidra til økt sikkerhet og mer effektiv arbeidsutførelse. Lasse Danielsen er Business Development Manager i Abelware. I et intervju med enerWE.no deler Danielsen noen av sine tanker og erfaringer.

Dattera til Render

Render er et design og 3D animasjonsbyrå basert i Stavanger. Selskapet ble startet i 1995.

Jeg var daglig leder i Render frem til februar 2014, forteller Danielsen. Jeg gikk da inn 100% i Abelware som Business Development Manager.

Abelware er et heleid datterselskap av Render.

Hvorfor gikk dere inn i Abelware?

Render ser et markedspotensial i å videreutvikle 3D-animasjoner til også å inkludere interaktive løsninger basert på spillteknologi.

Vi satser tungt på kollaborative visuelle simuleringer til bruk innen HMS, visuell planlegging av operasjoner og sanntidsvisualisering av data der det stilles krav til meget høy visuell kvalitet og nøyaktighet.

Hvordan kan Abelware bidra med kostnadsbesparelse i oljebransjen?

Vi kan bidra ved hjelp av våre visuelle planleggingsløsninger. Her vil man kunne teste ut forskjellige scenarioer FØR operasjoner gjennomføres i et høykvalitets, visuelt miljø som reflekterer hvordan det faktisk ser ut på f.eks en rigg.

Slik kan våre kunder avdekke potensielle farer, fysiske begrensninger og andre operasjonelle faktorer som kan påvirke gjennomføringen og dermed økonomien i prosjektet eller operasjonen. Dette har vi flere eksempler på som er i bruk i dag.

Danielsen forteller at man med samhandlingsmulighetene vil kunne samarbeide på land, offshore og på avdelingskontor for å avdekke problemer og utfordringer før de oppstår.

Dermed vil våre kunder kunne avverge problemer og utfordringer allerede i planleggingsfasen, eller ved uforutsette hendelser som påvirker gjennomføringen av prosjektet, forteller han.

Vi bruker data som kunden allerede har tilgjengelig, og lager en visuell «verden» utav denne. Her kan man legge inn det man vil av operasjonelle faktorer, utstyr rekkevidder, vektbegrensninger osv.

The sky is the limit. The cloud is the solution

En viktig suksessfaktor for Abelware er selskapets unike distribusjons-løsning.

Distribusjonsløsningen gir oss mulighet til å legge alle data og visualisering i «skyen».

Dette gjør at vi kan kjøre disse tunge grafiske applikasjonene på en smart-telefon, Ipad, Android brett eller en vanlig kontor PC med et enkelt, intuitivt grensesnitt som alle kan bruke på en lettfattelig måte.

Slik kan flere lett samarbeide på det samme prosjektet på tvers av IT-plattform og lokasjon.

Hvilke typiske utfordringer løser dere for kunden i oljebransjen?

Vi løser enhver utfordring hvor man ønsker å se hvordan det faktisk ser ut, enten det er sanntids data-visualisering eller utfordringer mht. fysisk plassering av utstyr på dekk, vektbegrensninger, kranrekkevidder, løftekapasitet, samhandlings-trening på farlige løft, trening på HMS i et virtuelt miljø etc.

Som i et ekte spill

Danielsen understreker at det er viktig å skille dette fra tradisjonelle animasjoner.

Her «styrer» man hva man ser og hva man utfører, og sitter ikke bare og ser på en film. På den måten kan man se hva konsekvensene av forskjellige valg underveis vil ha på utførelsen av operasjonen.

Så her er det bare fantasien som setter begrensninger på hva man kan bruke løsningen til, og fantasi har vi mye av, så det er få begrensninger på hva som er mulig.

Store ambisjoner

Hva er deres planer fremover?

Våre planer er å bli leverandør til alle som skal planlegge og gjennomføre operasjoner offshore, eller på land, for deg saks skyld. Vi er overbevist om at disse løsningen vil bidra til en tryggere, mer effektiv og kostnadsbesparende planleggingsprosess.

I tillegg er vi i gang med et prosjekt i samarbeid med Xafe AS, hvor vi skal visualisere risiko i operasjoner i våre visuelle planlegnings løsninger. Man vil da i tillegg til å løse plassering av utstyr også kunne identifisere farer, barrierer og andre risiko faktorer som påvirker operasjonene.

Danielsen mener dette vil revolusjonere hvordan man planlegger operasjoner. Han er ivrig når han forteller om mulighetene.

Samtidig inkluderer løsningen direkte integrasjon og dynamisk oppdatering av risikomatriser og analyser i planleggingen. Dette vil kunne spare betydelige summer ved å effektivisere planlegging- og utførelsesfasen av prosjekter og operasjoner.

Business and pleassure

Vi har sjelden møtt noen som brenner så mye for konseptet man jobber med. Vi må derfor sjekke om Danielsen gjør noe annet enn å jobbe frem Abelware.

Hva gjør du på fritiden?

Jeg er en ivrig gamer, og jeg har Playstation 4 og det siste innen dataspill som et av mine fritids-sysler. Dette gir meg inspirasjon til hva som er mulig i disse virtuelle verdenene vi benytter oss av til våre løsninger.

Danielsen innrømmer at det er et dårlig argument overfor kona.

I tillegg er jeg ivrig amatør-trommeslager i et lokalt pop-og rockeband, avslutter han.

I neste intervju håper vi å få med en trommesolo på vår podcast🙂