Samarbeid mot oljesøl

Ny teknologi gir bedre sikkerhet. Eni Norge, Statoil, Gdf Suez E&P Norge, OMV Norge og Kystverket skal, sammen med selskapet Aptomar, samarbeide om en styrking av teknologi og kommunikasjonsinfrastruktur vedrørende deteksjon og styringssystemer for oljeutslipp offshore. Tradisjonelt har dette segmentet vært noe produktfokusert. Dette samarbeidet har en bredere tilnærming til deteksjon og ledelse ved oljeutslipp. … Continued

Ny teknologi gir bedre sikkerhet.

Eni Norge, Statoil, Gdf Suez E&P Norge, OMV Norge og Kystverket skal, sammen med selskapet Aptomar, samarbeide om en styrking av teknologi og kommunikasjonsinfrastruktur vedrørende deteksjon og styringssystemer for oljeutslipp offshore.

Tradisjonelt har dette segmentet vært noe produktfokusert. Dette samarbeidet har en bredere tilnærming til deteksjon og ledelse ved oljeutslipp. Målet er å bedre sikkerheten, samtidig som vi reduserer kostnader gjennom å forbedre teknologien og utnytte ressursene til havs mer effektivt, sier Lars Solberg, administrerende direktør i Aptomar.

Industriprosjektet vil gi operatørene ny funksjonalitet og nye løsninger innen taktisk oljevern.

Aptomar vil blant annet utvikle funksjonalitet for fjernkontroll av SECurus-systemet – en avansert teknologi som benyttes til å detektere og bekjempe oljesøl. Målet er å gjøre at personell onshore kan bistå mannskapet offshore, både ved overvåking og deteksjon og når ulykken er ute.

Det skal også utvikles et system som legger til rette for integrering av ulike kamerakilder, alt fra ROV’er PSV’er, plattformer og fiskebåter. Dataene vil samles i Aptomar sitt styringssystem for taktisk samarbeid, TCMS.

Industrisamarbeidet skal også utvikle et lokalt offshore kommunikasjonsnett som skal sikre at alle enheter som er involvert i en olje-til-sjø-hendelse mottar all nødvendig informasjon uten å bruke basestasjoner eller satellitter.

Gjennom å utnytte eksisterende informasjonskilder, samt å gi alle offshorefartøy tilgang til denne informasjonen, vil vi holde kostnadene nede samtidig som vi bedrer sikkerheten. Vi er sikre på at dette systemet vil løfte marin overvåking og bekjempelse av oljesøl til et nytt nivå, avslutter Solberg.

Industriprosjektet forventes å være avsluttet ved utgangen av 2014.