Regjeringen vil utvide med 32 nye leteområder i Barentshavet

Området som foreslås er lengre nord enn noen gang. Regjeringen foreslår å utvide forhåndsdefinerte områder på norsk sokkel lenger nord og med enda flere felter rett sørvest for Lofoten. Setter i gang før 2016 Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er en av to likestilte konsesjonsrunder på norsk kontinentalsokkel. Gjennom TFO-konsesjonsrundene tildeles utvinningstillatelser i de geologisk … Continued

Området som foreslås er lengre nord enn noen gang.

Regjeringen foreslår å utvide forhåndsdefinerte områder på norsk sokkel lenger nord og med enda flere felter rett sørvest for Lofoten.

Setter i gang før 2016

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er en av to likestilte konsesjonsrunder på norsk kontinentalsokkel. Gjennom TFO-konsesjonsrundene tildeles utvinningstillatelser i de geologisk mest kjente deler av norsk kontinentalsokkel.

Olje- og energidepartementet opplyser torsdag at det setter i gang de såkalte TFO-rundene før utlysningen for 2016.

131 selskaper, organisasjoner og offentlige foretak står på høringslisten, der instansene kan komme med ny, vesentlig informasjon til Olje- og energidepartementet, som man ikke hadde da den opprinnelige forvaltningsplan ble behandlet. Virksomhetene må sende inn kommentarer innen 8. januar 2016.

24 nye leteområder i Norskehavet

Det foreslås å utvide TFO-området med 24 nye leteområder i Norskehavet og 32 i Barentshavet

Områdene som foreslås i Barentshavet, er lenger nord enn noen gang tidligere og ligger sør for naturreservatet Bjørnøya. Flere av områdene i Norskehavet ligger i umiddelbar nærhet til fiskefeltene utenfor kysten av Lofoten.

Natur og Ungdom raser

Natur og Ungdom er sterkt kritiske til forslaget.

– Om utvidelsen av TFO-området blir gjennomført vil det føre til økt letevirksomhet og økt sjanse for at et oljeutslipp kan skje og drive i land i fjæresteinene våre der hvor konsekvensene er aller størst, sier første nestleder Ingrid Skjoldvær.

Norsk olje og gass jubler

–  Det er meget gledelig at regjeringen er offensive, og benytter anledningen som ligger i å utvide til flere leteområder i den årlige utlysningen av de definerte og forhåndsgodkjente områdene på norsk sokkel. Det er viktig å undersøke hvilke ressurser som finnes – og hvor de finnes –  slik at vi kan planlegge videre utvinning og produksjon, og dermed landets inntekter, på en god måte, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass i en melding.

Vil videreføre TFO-ordningen

Regjeringen vil videreføre TFO-ordningen som en årlig konsesjonsrunde i alt modent areal på norsk sokkel og holde et forutsigbart og høyt tempo for tildeling av nye områder for petroleumsvirksomhet. For å oppnå dette er det viktig med utvidelse av TFO-området etter hvert som områder blir mer modne, heter det i høringsbrevet.