Ptil med ny rapport

Fokus på havbunnsanlegg. Petroleumstilsynet har fått utviklet en ny rapport som tar for seg teknologiutvikling, hendelser og framtidige trender knyttet til havbunnsanlegg. Utviklingen i havbunnsteknologi, økende antall nye aktører, og den økende kompleksiteten til løsninger knyttet til havbunnsanlegg på norsk sokkel, gjør at vi har sett behovet for og fått utført et studie som blant … Continued

Fokus på havbunnsanlegg.

Petroleumstilsynet har fått utviklet en ny rapport som tar for seg teknologiutvikling, hendelser og framtidige trender knyttet til havbunnsanlegg.

Utviklingen i havbunnsteknologi, økende antall nye aktører, og den økende kompleksiteten til løsninger knyttet til havbunnsanlegg på norsk sokkel, gjør at vi har sett behovet for og fått utført et studie som blant annet omhandler:

 • Degraderingsmekanismar og feilmoder
 • Utvikling og historiske trender
 • Metoder for overvåking og integritetsstyring
 • Tilgjengelighet og deling av informasjon knyttet til hendelser

Studien har resultert i en rapport som konsentrerer seg om disse temaene, og i den forbindelse hvordan en sikrer tilstrekkelig dokumentasjon og nyttiggjør seg denne tilgjengelige informasjonen for å kunne redusere risikonivået og operere havbunnsanlegg i henhold til krav i regelverket.

Mer detaljert beskrevet har arbeidet omfattet følgende tema:

 • Oversikt over hovedtrekk i utviklingen av havbunnsanlegg
 • Oversikt over de mest alvorlige hendelser
 • Relevante degraderingsmekanismer og feilmoder
 • Nåværande kunnskap og potensiell framtidig risiko og usikkerhet med degradering, aldring og levetidsforlengelse
 • Effekter av degraderingsmekanismer på robusthet
 • Framtidige trender, utvikling og utfordringer
 • Integritetsstyring
 • Inspeksjon- og overvåkingsmetodikk
 • Initiativ til forbedringer og deling av erfaringer

Rapporten er basert på erfaringer fra Norsk Petroleumsvirksomhet i tillegg til internasjonale erfaringar.

Rapporten er utarbeidet av DNV-GL og vil bli presentert av DNV-GL på havbunnsseminaret 25 mars 2014.

Klikk her for å laste ned rapporten.

Kilde: ptil.no