Slik gjenbrukes offshore-kompetansen

Oljeteknologi til feltsykehus. Overvåkning av hjertepasienter og finanstransaksjoner, simulatorer, feltsykehus og lading av el-biler er bare noen få eksempler på teknologi som kan gjenbrukes fra oljenæringen, forklarer Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass, til enerWE. Norsk olje og gass er på Arendalsuka sammen med Abelia og Norsk Industri, for å belyse … Continued

Oljeteknologi til feltsykehus.

Overvåkning av hjertepasienter og finanstransaksjoner, simulatorer, feltsykehus og lading av el-biler er bare noen få eksempler på teknologi som kan gjenbrukes fra oljenæringen, forklarer Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass, til enerWE.

Norsk olje og gass er på Arendalsuka sammen med Abelia og Norsk Industri, for å belyse hvordan offshoreteknologi og –kompetanse kan brukes i andre næringer. 

Norges nest største eksportnæring

Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, forteller at oljeindustriens leverandører har blitt verdensledende aktører i løpet av 50 år med norsk olje- og gassproduksjon.

Deres metoder og teknologi er kopiert i stor stil av mange andre industrier, som for eksempel oppdrett, mekanisk industri og transport, sier Lier-Hansen til enerWE.

I 2014 eksporterte oljebransjens leverandørindustri for over 200 milliarder kroner, som gjør leverandørene til den største eksportnæringen etter eksport av olje og gass.

Vår industri har gått fra å være en bransje som var avhengig av å importere teknologi og løsninger, til å bli en eksportnæring som er om lag fire ganger så stor som fiskeri, sier Schjøtt-Pedersen.

Norsk olje og gass mener at de må lykkes med å fortsette denne teknologiutviklingen i årene fremover for å sikre arbeidsplasser og innovasjon. 

Etterspør oljearbeidere

Lier-Hansen i Norsk Industri mener oljearbeidere og ingeniører er ettertraktede arbeidstakere, og at mange av dem har etterspurt kompetanse.

Vegdirektoratet og mange norske kommuner er blant dem som er svært interesserte i å ansette medarbeidere med deres kompetanse og kunnskap, avslutter direktøren.