Forskning og utvikling, Subsea Valley Subsea Valley Foto: enerWE

Olje, helse og romfart går sammen for å dele teknologi

– Utviklingen må skje samlet i regionen, ikke bare i hvert enkelt selskap.

Preben Strøm er daglig leder i Subsea Valley, som er en næringsklynge på Østlandet. Subsea Valley har nylig inngått et samarbeid med Oslo Medtech (helseklynge), Oslo Cancer Cluster og Norsk Romsenter for å dele kompetanse og teknologi.

– Vi tror at dette vil føre til nye prosjekter, kanskje skape nye arbeidsplasser, og ikke minst vil det skaffe regionen flere ben å stå på, forklarer Strøm.

Regionen som konkurransefortrinn

Han mener at det ikke er hver enkelt bedrift som skal drive kompetanseheving og teknologiutvikling, men at regionen bør stå samlet for å få sterkere virkning. Industrien må samarbeide med akademia og det offentlige for en felles satsning.

– Dette vil gjøre at regionen blir et attraktivt arbeidssted, og at vi klarer å tiltrekke oss de beste talentene.

Følger internasjonal trend

Industri og bedrifter i utlandet har lang tradisjon for å jobbe sammen for å skape flere muligheter. Strøm mener at Norge har vært alt for dårlige til dette så langt, og at det er derfor det er så viktig at regionene utvikles som helhet, ikke bare det enkelte selskap.

– Klyngene skal være en påvirker, en pådriver og en fasilitator for nye prosjekter, og vi tror at dette bare er starten på alle de nye mulighetene som ligger der, avslutter Subsea Valley-lederen.

Stikkord: ,

Denne artikkelen er skrevet av Subsea Valley som er kunde av enerWE AS

Subsea Valley

Subsea Valley – et kraftsenter og ledende teknologisk miljø for subsea-løsninger. Subsea Valley er en næringsklynge som gjennom samarbeid og kompetanseheving styrker medlemmenes konkurranseevne både nasjonalt og internasjonalt. På denne måten settes bedriftene i stand til å ta en større del av leveransene til olje- og gassmarkedet. Subsea Valley består i all hovedsak av bedrifter på det sentrale Østlandet, men har også medlemmer utenfor dette området. Bedriftene utvikler og produserer et bredt spekter av produkter og tjenester innenfor subsea – fra store leverandører av komplette systemløsninger og -installasjoner, til mindre teknologi- og tjenesteleverandører. Bedriftene representerer betydelig teknologisk kompetanse rettet mot olje- og gassmarkedet.
Annonse
Ads banner