Ny infrastruktur i Barentshavet?

Lønnsomt for samfunnet, dyrt for selskapene. For samfunnet er det lønnsomt å bygge ny infrastruktur for gass i Barentshavet, men for selskapene kan det bli dyrt. Gassco anbefaler samarbeid. Gassco har ledet det unike samarbeidet der 26 oljeselskaper, Oljedirektoratet, Norsk Olje og Gass og Statkraft har delt sine hemmeligheter for å vurdere om det skal … Continued

Lønnsomt for samfunnet, dyrt for selskapene.

For samfunnet er det lønnsomt å bygge ny infrastruktur for gass i Barentshavet, men for selskapene kan det bli dyrt. Gassco anbefaler samarbeid.

Gassco har ledet det unike samarbeidet der 26 oljeselskaper, Oljedirektoratet, Norsk Olje og Gass og Statkraft har delt sine hemmeligheter for å vurdere om det skal bygges ny infrastruktur for å frakte gass fra Barentshavet til markedet.

Ikke entydig

Dette er en strategisk viktig beslutning som får avgjørende betydning for hva som skal skje i Barentshavet de kommende tiårene. I dag er det kun Statoils LNG-anlegg på Melkøya som kan eksportere gass. Der er kapasiteten fylt opp fram til 2032.

Rapporten som ble presentert i Hammerfest tirsdag gir ikke noen entydige svar på om dagens rørledningsnett bør forlenges, eller om LNG-produksjonen på Melkøya bør utvides.

Samfunnsøkonomisk

Men fire av fem scenarioer i rapporten viser at det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge transportløsninger for gass fra Barentshavet til markedet. For selskapene er terskelen atskillig høyere, og det framstår som dyrt å bygge nye løsninger,

Du skal realisere løsningene hvis de er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Det er individuelt hvilken terskel de ulike selskapene har. Vi har gitt en anbefaling om å holde fleksibilitet slik at vi kan bygge en gassinfrastruktur som kan komme på plass tidligst i 2022, sier direktør forretningsutvikling og økonomi i Gassco, Thor Otto Lohne til NTB.

Kan dobles

Ressursanslagene i rapporten sier entydig at det ikke er påvist nok gassressurser nå til å forsvare en utbygging for flere titalls milliarder. Fram til nå er det påvist 200 milliarder standard kubikkmeter gass i Barentshavet. Rapporten anslår at nye funn fram til 2017 kan øke ressursgrunnlaget med mellom 60 og 440 standard kubikkmeter.

Vi peker på at Barentshavet kan spille en sentral rolle i å opprettholde norsk gassproduksjon ut over 2020-tallet. Dersom det skal bygges en ny gassinfrastruktur for Barentshavet kan den tidligst være på plass i 2022. Da må mulighetsstudier settes i gang neste år, sier Thor Otto Lohne.

©NTB