Svært overbevisende resultater

Norske Seabox leder industriprosjekt. Stavanger-selskapet Seabox har fått i oppdrag fra Suncor, SIPCO, Az ACG Ltd (det Aserbajdsjansk nasjonale oljeselskapet SOCAR) og to såkalte «supermajors» å lede et industriprosjekt for å ta produksjon av lav salinitet sjøvann på havbunnen ett skritt nærmere en fullskala feltutbygging. Det skriver selskapet i en pressemelding. Det norske Forskningsrådet støtter … Continued

Norske Seabox leder industriprosjekt.

Stavanger-selskapet Seabox har fått i oppdrag fra Suncor, SIPCO, Az ACG Ltd (det Aserbajdsjansk nasjonale oljeselskapet SOCAR) og to såkalte «supermajors» å lede et industriprosjekt for å ta produksjon av lav salinitet sjøvann på havbunnen ett skritt nærmere en fullskala feltutbygging. Det skriver selskapet i en pressemelding.

Det norske Forskningsrådet støtter også prosjektet.

Sterilt sjøvann, hvor salt- og sulfatnivået er redusert betraktelig, som injiseres i oljereservoarer har fått mye oppmerksomhet i oljebransjen grunnet den positive effekten det kan ha for økt oljeutvinning. Samtidig er metoden svært kostbar ettersom den normalt krever et stort og tungt prosesseringsanlegg oppe på en plattform.

Resultatene fra et nylig prosjekt i Oslofjorden har imidlertid vist at kombinasjonen av membranteknologi og Seabox sin teknologi for desinfisering av sjøvann på havbunnen kan bli en «game changer» for verdens oljebransje.

Basert på de lovende resultatene har Seabox nå fått i oppgave av flere store internasjonale oljeselskaper å gjennomføre et kvalifikasjonsløp for teknologien.

Kostnader for feltutbygginger har økt betraktelig de seneste årene. Dette industriprosjektet er skrudd sammen for å utvikle et mer kostnadseffektivt alternativ til de tunge og kostbare vannbehandlingsanleggene som står oppe på plattformer, sier Helge Lunde, administrerende direktør av det norske teknologiselskapet Seabox.

Seabox har brukt de seneste ti årene på å utvikle SWIT-teknologien (subsea water intake and treatment). Selskapet sluttførte nylig et havbunns-pilotprosjekt, som var sponset av fire oljeselskaper og et internasjonalt industrikonsern, hvor SWIT i kombinasjon med membranteknologi ble brukt for å fjerne sulfat og salt fra sjøvannet.

Svært overbevisende resultater fra pilotprosjektet har lagt basis for dette nye industriprosjektet. Det reflekteres også i interessen fra oljeselskapene som er involvert, sier Helge Lunde, som understreker at døren er fremdeles åpen for andre prosjektdeltakere.

I det nye industriprosjektet skal Seabox sluttføre et konseptuelt design for et komplett subsea SWIT og membrananlegg i stand til å produsere sulfatfritt vann med lavt saltinnhold fra sjøvannet på havbunnen. Nøkkelen ligger i å finne robuste løsninger for viktige komponenter slik at anlegget kan være i drift i flere år før vedlikehold er påkrevet.

Som del av industriprosjektet skal Seabox også identifisere teknologikomponenter som er tilgjengelige i markedet som kan brukes i et slikt anlegg, samt utvikle det som eventuelt mangler. I tillegg skal Seabox kvalifisere alle komponenter etter internasjonale bransjestandarder.
Industriprosjektet forventes sluttført i andre halvår av 2015.

Neste steg blir å prosjektere og bygge et SWIT-anlegg for et reelt prosjekt. Vi ser at det kan komme rimelig raskt Oljeselskaper ønsker mer kostnadseffektiv havbunnsteknologi og derfor er det et behov i markedet for SWIT-teknologien vår, sier Helge Lunde.