Norge har mye å lære

Tyskland i førersetet. I dag samlet Klima- og miljøminister Tine Sundtoft til miljødugnad med ledere fra næringsliv og finansmiljøet om hvordan Norge kan komme i gang med det grønne skiftet. (Se bilder fra arrangementet på Flickr.com/enerWE). Tysklands ambassadør til Norge, Dr. Axel Berg (bildet) presenterte hvordan tyske myndigheter legger til rette for grønn vekst, og … Continued

Tyskland i førersetet.

I dag samlet Klima- og miljøminister Tine Sundtoft til miljødugnad med ledere fra næringsliv og finansmiljøet om hvordan Norge kan komme i gang med det grønne skiftet. (Se bilder fra arrangementet på Flickr.com/enerWE).

Tysklands ambassadør til Norge, Dr. Axel Berg (bildet) presenterte hvordan tyske myndigheter legger til rette for grønn vekst, og hvordan satsningen bidrar til å skape nye arbeidsplasser.

Målsetning 2025

Innen 2025 skal 40-45 % av strømforsyning i Tyskland komme fra fornybar energi. Dette samtidig som innbyggere og næringsliv fortsatt skal få sikker strømforsyning til fornuftig pris.

Vi jobber strategisk og konsekvent for å oppnå målsetning, forteller Berg.

Rammebetingelser

Berg påpeker viktigheten av å skape gode rammebetingelser og å motivere.

Regjering møter klimaforandringer med velbalansert miks, forteller Berg.

Han viser til flere konkrete tiltak:

  • Loven om fornybar energy
  • Påbud om energieffektivitet for bygg- og anleggsbransjen
  • Tilbud om finansielle belønninger
  • Europeisk system for forhandling av klimakvoter, samt gunstige skatteordninger.

3,5 milliarder euro frem til 2014

Tyskland har et energiforskningsprogram på 3.5 mrd. Euro i perioden frem til 2014.

Vi satser på fremtidsrettet energiteknologi, forteller Berg. Vi oppmuntrer til økt bruk av fornybar energi. Målsetning er å utnytte eksisterende potensial for utslippsreduksjon på en økonomisk tilfredstillende måte.

Vi støtter mer enn 3000 klimavernprosjekter. Et delmål er å høste økonomisk gevinst, blant annet gjennom økte antall arbeidsplasser.

Berg understreker viktigheten av at forskningsresultatene kommer både bedrifter og husholdninger til nytte.

Vi har blant annet gitt ut et informasjonshefte for Grønn økonomi i praksis, forteller Berg. Her gis en god beskrivelse av 20 konkrete eksempler på hvordan bedrifter har oppnådd målsetningen om miljøvennlig og bærekraftig produksjon.

Investerer mer enn 500 milliarder

Vi må investere mer enn 500 mrd. i perioden frem til 2050 for å nå målene vi har satt oss, forteller Berg. Det er store investeringer, men vi ser også betydelinge gevinster.

Vi sparer nesten 6 milliarder euro årlig fordi vi nå importerer mindre olje. Det er bra for oss, men kanskje ikke så bra for Norges eksport.

Vekst

Omstilling gir vekst og sikrer eksisterende og nye arbeidsplasser.

Vår satsning på fornybar energi gir en betydelig samfunnsgevinst, forteller Berg. Vi er det mest attraktive landet i Europa når det gjelder investeringer, og på 6. plass i hele verden.

Investorer ser nå miljøteknologi som den 4. største bransjen.

I 2011 var mer en 382.000 personer sysselsatt innen miljøvennlig teknologi i Tyskland, avslutter Berg.