Bilde fra forelesning

Nå skal de unge velge utdanning

Norsk olje og gass på roadtrip. På mandag braker det løs med utdanningsmesser over hele landet. Norsk olje og gass er som vanlig på plass med stand og brosjyrer, skriver de på sine nettsider. Vi er avhengige av gode og kvalifisere folk både nå og i årene som kommer. For 15 år siden lot vi … Continued

Norsk olje og gass på roadtrip.

På mandag braker det løs med utdanningsmesser over hele landet. Norsk olje og gass er som vanlig på plass med stand og brosjyrer, skriver de på sine nettsider.

Vi er avhengige av gode og kvalifisere folk både nå og i årene som kommer. For 15 år siden lot vi konjunkturene prege rekrutteringsarbeidet vårt, og vi tapte flere årskull av fremtidige arbeidstakere. Denne feilen må vi ikke gjøre igjen, og derfor er det viktig at vi deltar på steder hvor ungdom er, og hvor de kommer for å få informasjon, sier informasjonssjef Thina Hagen.

Her kan du se flere filmer og finne faktahefter om utdanning.

Det er femtende året Norsk olje og gass deltar på utdanningsmessene, og det er en svært viktig arena. Ungdom kommer får å få kunnskap, og vi som industri har mye vi kan fortelle. Den kanskje viktigste fortellingen er hvile framtidsutsikter vi ser for industrien, men også hvilke utdanningen og hvilken kunnskap det er viktig å ha om en som ung ønsker å jobbe i olje og gassindustrien.

Utdanningsmessene som møtested
Arrangøren av utdanningsmessene ba Norfakta Markedsanalyse oppsummere hva de besøkende mente om messen i 2014.

9 av 10 at de tror at besøk på en utdanningsmesse kan påvirke deres valg av utdanning eller studiested. De besøkende på messen ble bedt å velge mellom fire ulike veiledningstiltak med hensyn til hva de ønsket seg dersom de kun fikk velge ett. Resultatene viser at klart flest vil velge Besøk på utdanningsmesse. Deretter følger Besøk på universitet / høgskole og Personlig samtale med rådgiver og Besøk av utdanningsinstitusjoner på skolen fikk lavest tilslutning.

96 % av respondentene oppgir at de vil anbefale andre å delta på neste års messe, og 9 av 10 mener at de fikk dekket sitt informasjonsbehov på messen. Se rapporten fra Norfakta Markedsanalyse her.

Det er ikke bare elevene som er positive, det samme er rådgiverne. Av de 109 rådgivere som har evaluert utdanningsmessene. Blant dem sier 94 % at de vil legge opp til at elevene skal bruke messen tautdanning.no til neste. 100 % mener at messebesøket er viktig i arbeidet med veiledningen av elevene.

Vi tar ansvar for egen rekruttering
Aktiviteten er høy både i Norge og internasjonalt. Det har vært en formidabel vekst i antallet ansatte de senere årene, og veksten er størst innenfor leverandørindustrien. Dette er selskap som utvikler fremtidens teknologi innenfor olje og gassindustrien og som jobber frem løsninger på den energimiksen vi får for kommende generasjoner.

Det er ikke selskapene som utvikler teknologien, det er folkene. Det er personer med fagbrev, med fagskole, teknologer og ingeniørene som alle utvikler og former den energiformen vi vil bruke i fremtiden uansett om det er olje og gass, fornybare eller andre energikilder. Noen må utvikle dette – og denne utviklingen er kunnskapsbasert, sier Hagen.

Med den utviklingen som har vært i oljeprisen og reduksjonen i antall ansatte det siste halve året blir årets messer ekstra viktige, fordi vi må vise at vi er en langsiktig næring – også når oljeprisen er lav.

Norsk olje og gass vil ha stand på følgende steder:

  • Oslo Spektrum 12-13 januar
  • Stavanger Forum 22-23 januar
  • Grieghallen i Bergen 26-27 januar
  • Tromsøhallen 2-3 februar
  • Mørkvedhallen i Bodø 5-6 februar
  • Norges varemesse Lillestrøm 12-13 februar

Klikk her for ytterligere informasjon.