Mongstad-kritikk

Når ble egentlig beslutningen tatt? Et flertall på Stortinget retter hard kritikk mot de rødgrønne for måten den avgåtte regjeringen håndterte Mongstad-saken på. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité avga torsdag sin innstilling i saken om Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering på Mongstad. Et flertall som består av partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og … Continued

Når ble egentlig beslutningen tatt?

Et flertall på Stortinget retter hard kritikk mot de rødgrønne for måten den avgåtte regjeringen håndterte Mongstad-saken på.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité avga torsdag sin innstilling i saken om Riksrevisjonens undersøkelse av statens arbeid med CO2-håndtering på Mongstad.

Et flertall som består av partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Miljøpartiet, stiller seg bak stortingsvedtaket, opplyser KrF.

Representantene for de avgåtte regjeringspartiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV avviser kritikken, ifølge TV 2.

Flere punkter

Kritikken mot måten tidligere statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og hans rødgrønne regjering håndterte saken på, har lenge vært hard.

De borgerlige partiene kritiserer de rødgrønne for mangelfull informasjon til Stortinget, mangler ved gjennomføringsavtalen, manglende håndheving av utslippstillatelsen og oppfølgingen av prosjektet i sin helhet, ifølge KrF.

Innstillingen viser at kritikken vi har fremsatt gjennom disse årene, har vært berettiget, sier partiets representant i kontrollkomiteen, Hans Fredrik Grøvan.

Han mener Mongstad-saken er et eksempel på hvordan «avtaler mellom staten og kommersielle selskaper ikke skal utformes».

Etter valget

Et fullskala renseanlegg for CO2-utslipp fra oljeraffineriet og varmekraftverket på Mongstad i Nordhordland ble lansert som den rødgrønne regjeringens «månelanding» av Stoltenberg i nyttårstalen i 2007.

Den rødgrønne regjeringen skrinla i september i fjor, like etter stortingsvalget, CO2-rensing på Mongstad, men teknologisenteret TCM blir videreført.

De borgerlige medlemmene av kontrollkomiteen var kritiske til at beslutningen om å skrinlegge CO2-rensing ikke ble gjort kjent før valget var avviklet.

Kontrollkomiteens behandling av saken kom i kjølvannet av Riksrevisjonens kraftige kritikk av satsingen på CO2-fangst og -lagring i fjor sommer. Høringen ble avholdt over flere dager i januar og februar etter at kontrollsaken ble åpnet i november.

(©NTB)