Kutt medietreningen

Fokuser på taktisk trening. Kutt medietreningen, sier Ole Andre Bråten i et intervju med enerWE.no. Han har tidligere uttalt til fagbladet Lederne at «PR-ekspertene gir gode råd, men de vet ofte lite om hvordan du faktisk skal håndtere en krise når du først står i den». Bråten mener at fokuset bør ligge på taktisk kommunikasjonstrening, … Continued

Fokuser på taktisk trening.

Kutt medietreningen, sier Ole Andre Bråten i et intervju med enerWE.no.

Han har tidligere uttalt til fagbladet Lederne at «PR-ekspertene gir gode råd, men de vet ofte lite om hvordan du faktisk skal håndtere en krise når du først står i den». Bråten mener at fokuset bør ligge på taktisk kommunikasjonstrening, under stresspåvirkning.

Hvor nærme vi er situasjonen, vil påvirke ønsket treningsmåte og forventet reaksjon i en krise, sier han. De som er i situasjonen i 1. linje (taktisk nivå) vil oppleve akutt stresspåvirkning med fysiologiske, kognitive og handlingsmessige reaksjoner.

Sammen med økt respirasjon og uheldige effekter som redusert finmotorikk, vil du oppleve redusert hørsel, tunellsyn og endret tidsopplevelse. Dersom man ikke selv har arbeidet med en slik påvirkning, er det vanskelig å se for seg effekten. Du hører ikke hva som blir sagt i sambandet, enkle oppgaver blir krevende og katastrofetankene kan komme. Gjennom praktisk kommunikasjonstrening under kraftig stresspåvirkning, kan dette mestres.

Fjernere fra situasjonen, vil ledergrupper måtte håndtere det stresset som følger med både intern og ekstern kommunikasjon.

Den interne kommunikasjonen oppstår både i organisajonen og mellom medlemmene i ledergruppen. Under press, kan kommunikasjonen bli både anspent og feilslått i ledergruppen – noe som kan få alvorlige konsekvenser.

Utfordringen her er at stresset ikke kommer til uttrykk på samme måte som i 1. linje – her er det psykologiske forsvarsmekanismer som forstyrrer.

Gjennom ubevisste prosesser kan man både overføre eget stress til andre i ledergruppen (forskyvning) og tvinge frem en enighet, som ikke er reell.

Denne mekanismen vi kaller gruppetenkning, har vist sitt potensial for utløsning av bla. Cuba-krisen. De krisepsykologiske reaksjonene som hemmer håndtering av reelle situasjoner, kommer imidlertid først til utrrykk i kommunikasjonen når vi trener med stresspåvirkning.

Nøkkelen til å håndtere kriser er at den enkelte ansatte er godt mentalt forberedt, at man har utviklet opplærings og treningsprogram som sikrer et effektivt samspill og tydelig ledelse i en reell krise.

De stressreaksjonene vi vil oppleve, krever at man har trent under stresspåvirkning og kjenner eget handlingsmønster. Stress påvirker oss ulikt, fra den ansatte i 1. linje som ikke evner å kommunisere at en krise er under utvikling til ledere i 3. linje som vil kjenne ansvaret tynge.

Fokuser på praktisk kommunikasjonstrening for å forberede dine ansatte, slik at de har både evne og potensiale til å håndtere en krise. Krisekommunikasjon handler om langt mer enn medietrening.

Ole Andre Bråten er daglig leder i Orgsec og forfatter av «Håndbok i krisehåndtering». Bakgrunn fra forsvar og politi, bla. som Politioverbetjent ved Politihøgskolen. Bråten har en mastergrad i psykologi fra Universitet i Oslo og trener daglig opp ledere og medarbeidere til å mestre krevende scenario.