Bilde av bil

Karrieredag om realfag

Læring handler om det å høre og om det å gjøre. Bransjeorganisasjonene Norsk olje og gass, Energi Norge og Norsk Industri arrangerer i samarbeid med karrieretjenesten i Asker og Bærum en felles karrieredag om realfag for elever på VG 1 i Asker og Bærumsområdet. Tema for dagen er Energi i vid forstand og arrangementet finner … Continued

Læring handler om det å høre og om det å gjøre.

Bransjeorganisasjonene Norsk olje og gass, Energi Norge og Norsk Industri arrangerer i samarbeid med karrieretjenesten i Asker og Bærum en felles karrieredag om realfag for elever på VG 1 i Asker og Bærumsområdet. Tema for dagen er Energi i vid forstand og arrangementet finner sted i Aibel sine lokaler i Asker (Hagaløkkveien 28, 1383 Asker), heter det i en pressemelding.

Industrien i Norge er verdensledende på flere områder. For mange unge er det en godt bevart hemmelighet. Fremdeles er det nesten slik at ostehøvel og binders er det vi som nasjon presenterer som det viktigste oppdagelsen vi har fått til, men vi er så utrolig mye mer. Og dette – så mye mer – er det folk som har fått til. Teknologer og realister som i sitt daglige virke fungerer som store teknologiske oppdagere. Hvordan de jobber, hva de gjør og ikke minst hva de kan, skal de dele med elever fra Asker og Bærum.

Norsk olje og gass har i 4 år hatt arrangementet «Kunnskapsdag med tema energi» og den viktigste samarbeidspartneren i disse årene har vært Karrieretjenesten i Asker og Bærum. Over 300 elever er invitert til karriere- og kunnskapsdag. Målet med dagen er å gi elevene et innblikk i ulike yrker hvor realfag står sentralt, og vise frem bruksområder for realfag som de kanskje ikke kjenner til. En slik bevisstgjøring kan gi elevene motivasjon og et bedre beslutningsgrunnlag når de skal velge programområde i andre klasse på videregående, og spesialisering innen realfag.

Temaet Energi vil bli berørt på ulike måter i løpet av dagen, og presenteres av representanter fra Statkraft, Aibel, Lundin og AGR. Alle foredragsholderne jobber med realfag- og teknologifag i hverdagen.

I år er også bransjeorganisasjonene Norsk Industri og Energi Norge med som arrangører. Olje og gass, Industri og Energi er viktig i og for fremtidens arbeidsmarked. Da er det kjekt å vise elevene både hva som er faglige fellestrekk og faglige forskjeller i de ulike sektorene. Vi tror organisasjonene sammen kan gi mye god og nyttig informasjon til elevene om hvor sentrale real- og teknologifagene er i arbeidslivet..

De tre landsforeningene har utfordret sine medlemsbedrifter til å lage en inspirerende dag hvor eleven og elevens læringsutbytte står i høysete. Først vil unge bedriftsrepresentanter snakke om egnen interesser og hvilken motivasjon de hadde for å studere realfag og teknologifag. De sier litt om eget utdanningsløp og hvordan de havnet i den jobben de har i dag. De vil alle også forsøke å gi inspirasjon med hensyn til valg av realfag i et framtidsperspektiv.

Læring handler om det å høre og om det å gjøre. Derfor får elevene foruten spennende foredrag også spennende realfagsoppgaver de selv skal gjøre, oppgaver landsforeningene har utarbeidet spesielt med tanke på denne dagen.