Inntar tetposisjon i Arktis

Arctic Economic Council (AEC) grunnlagt. I forrige uke ble Arctic Economic Council (AEC) grunnlagt under et møte i Iqaluit i Canada. Dette skal være et økonomisk råd som skal være en pådriver for næringsmessig aktivitet i Arktis. Til stede på møtet var næringslivsrepresentanter fra alle de åtte arktiske landene, samt representanter for de arktiske urfolksorganisasjonene. … Continued

Arctic Economic Council (AEC) grunnlagt.

I forrige uke ble Arctic Economic Council (AEC) grunnlagt under et møte i Iqaluit i Canada. Dette skal være et økonomisk råd som skal være en pådriver for næringsmessig aktivitet i Arktis.

Til stede på møtet var næringslivsrepresentanter fra alle de åtte arktiske landene, samt representanter for de arktiske urfolksorganisasjonene.

Med utgangpunkt i de fire viktigste fremtidsnæringene i Arktis har dette både i internasjonal og nasjonal sammenheng vært en suksess så langt. Olje og gass, maritime næringer, turisme og fiskeri vil være hjørnesteinene i arbeidet med å utvikle næringslivet i Arktis i mange tiår fremover fra norsk side. Vi håper at vi har vært med å skape grunnlag for et Arktis hvor det både skal være noe å leve av på samme tid som man lever for Arktis, sier administrerende direktør Gro Brækken i Norsk olje og gass.

Kunnskapshovedstad i nord

Etableringen av Arctic Economic Council er et resultat av det gode samarbeidet i Arktisk råd og et felles ønske om å legge til rette for økt næringsutvikling i nord. Når det nå er besluttet at forumets sekretariat skal legges til Tromsø, så handler det om vår brede nordområdesatsing og om Tromsø som kunnskapshovedstad i nord, sier utenriksminister Børge Brende.

På Arktisk råds ministermøte i Kiruna i mai 2013 ble de arktiske landene enige om å opprette et forum for dialog mellom Arktisk råd og næringslivet. Selv om AEC er en selvstendig enhet så er rådet et ektefødt barn av samarbeidet på toppen av kloden.

I Norge er det næringslivet selv som har besluttet hvem som skulle representere Norge i AEC. Det var Norsk olje og gass som koordinerte den norske næringslivsdeltakelsen på møtet. NHO Reiseliv og Rederiforbundet deltok i arbeidet opp mot selve etableringen av AEC.

I tillegg har Norsk Industri og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforbund sammen med NHO sentralt jobbet med grunnlaget for etableringen fra norsk side. Det er Norsk olje og gass som vil være i førersetet for etableringen av AECs sekretariat i Tromsø.

Styrking av arbeidet

Arktisk råds oppgave er å jobbe for bærekraftig utvikling og miljøvern i nord. Gjennom etableringen av AEC vil spørsmål knyttet til næringsutvikling komme høyere på dagsordenen i Arktisk råd. I Norge har vi god erfaring for at samarbeid mellom politikk og næringsliv gir gode resultater, ikke bare for økonomisk utvikling, men også for miljøet og klimaet. Når sekretariatet nå legges til Tromsø ligger alt til rette for at vi kan oppnå dette også i det arktiske samarbeidet, sier utenriksministeren.

AEC vil være en styrking av det sirkumpolare arbeidet. Arktisk råd har gjennom sin eksistens hatt klart fokus på miljø, søk og redning og urfolksarbeid. Nå bringes det inn en dimensjon rundt det vi skal leve av i Arktis fremover. Det vil i seg selv gi et løft for de som i dag har valgt å bruke sine krefter i nord, sier Brækken.

AEC skal frem til kommende vår ledes fra kanadisk side. Det skal i løpet av den kommende tiden etableres et eget sekretariat som skal legges til Tromsø. Dette skal finansieres fra norsk næringsliv i et tett samarbeid med Utenriksdepartementet.

Landene som er representert i AEC er de samme som er medlemsland i Arktisk Råd. Det er Russland, Finland, Sverige, Island, Danmark, USA og Canada som alle spiller en rolle i AEC.

Kilde: norog.no