Innføring av smarte strømmålere

11 selskap går sammen. 11 selskap i Trøndelag, på Vestlandet og i Nord-Norge skal samarbeide om innføring og drift av smarte strømmålere (AMS). Strømalliansen vil utgjøre om lag 700.000 nettkunder og vil være den største i Norge på dette området. Innføringen av de nye, automatiske strømmålerne i løpet av de neste fire årene, blir et … Continued

11 selskap går sammen.

11 selskap i Trøndelag, på Vestlandet og i Nord-Norge skal samarbeide om innføring og drift av smarte strømmålere (AMS). Strømalliansen vil utgjøre om lag 700.000 nettkunder og vil være den største i Norge på dette området.

Innføringen av de nye, automatiske strømmålerne i løpet av de neste fire årene, blir et krevende og omfattende prosjekt, sier adm. direktør Trygve Kvernland i NTE Nett, på selskapet sine nettsider.

Gjennom samarbeidet får vi tilgang både på ressurs og bred kompetanse og vi er godt rustet til å sette i gang innføringen av AMS. Denne nye alliansen av nettselskap viser også vilje og evne til samarbeid, som i flere sammenhenger kan få betydning for fremtidig drift av strømnettet, sier Kvernland.

Nye målere skal være installert innen 1.januar 2019 og vil gi gevinster i form av reduserte investeringskostnader og årlige driftskostnader.

Bedrifter som inngår i samarbeidet:

 • BKK Nett
 • Haugaland Kraft
 • Helgeland Kraft
 • Nordlandsnett
 • NTE Nett
 • SFE Nett
 • SKL Nett
 • Sognekraft
 • Sunnfjord Energi
 • TrønderEnergi Nett
 • Varanger KraftNett

BKK Nett, Haugaland Kraft, Helgeland Kraft, Nordlandsnett, NTE Nett, SFE Nett, SKL Nett, Sognekraft, Sunnfjord Energi, TrønderEnergi Nett og Varanger KraftNett