Høyest vekst i Nord-Norge

Dobbelt så høy vekst som i landet forøvrig. I århundrets første tiår var veksten i verdiskapningen i Nord-Norge dobbelt så høy som i landet for øvrig, ifølge en ny rapport. Analyseselskapet Oslo Economics og Rederiforbundet har sett på utviklingen i verdiskapningen i nordområdene i alle de arktiske landene, skriver Dagens Næringsliv. De nordlige regionene i … Continued

Dobbelt så høy vekst som i landet forøvrig.

I århundrets første tiår var veksten i verdiskapningen i Nord-Norge dobbelt så høy som i landet for øvrig, ifølge en ny rapport.

Analyseselskapet Oslo Economics og Rederiforbundet har sett på utviklingen i verdiskapningen i nordområdene i alle de arktiske landene, skriver Dagens Næringsliv. De nordlige regionene i Norge, Canada, USA og Russland har alle hatt høyere vekst enn de andre delene av landene.

For Nord-Norges del viser tallene en årlig gjennomsnittlig vekst i verdiskapningen på 9 prosent mellom 2000 og 2010.

Fem næringer gis mye av æren for den sterke veksten, nemlig olje og gass, fiske og havbruk, skipsfart, landstransport og passasjertransport og mineralutvinning.

©NTB