Bilde fra Subsea Valley
Forskning og utvikling, Gründer, Subsea Subsea Valley Foto: enerWE

Har du en god idé

Subsea Valley bidrar med hjelp.

Subsea Valley lanserer nå et 3-måneders intensivt program for innovative ideer som akselererer forretningsutvikling og videre vekst.

For de med gode ideer er dette en unik mulighet til å få tilgang til ressurser innen forretningsutvikling, industri og venturekapital, og tett oppfølging av erfarne mentorer, forteller Bim Kase i Subsea Valley.

Målet er å skape en arena med ulike aktører som kan bidra med å øke sannsynligheten for å lykkes med en idé.

Vi rekrutterer nå bedrifter til programmet, forteller Kase.

For mer informasjon eller påmelding ta kontakt med:

  • Katrine Vetlesen, Prosjektleder Subsea Valley: katrine.vetlesen@subseavalley.com
  • Harald Olderheim, Prosjekleder Kjeller Innovasjon: ho@kjellerinnovasjon.no

Etter en gjennomgang av alle selskapene som melder sin interesse, vil Subsea Valley og Kjeller Innovasjon velge ut fem selskaper som får delta gratis i Techmakers. Beregnet oppstart er Q3 2015.

Stikkord:

Denne artikkelen er skrevet av Subsea Valley som er kunde av enerWE AS

Subsea Valley

Subsea Valley – et kraftsenter og ledende teknologisk miljø for subsea-løsninger. Subsea Valley er en næringsklynge som gjennom samarbeid og kompetanseheving styrker medlemmenes konkurranseevne både nasjonalt og internasjonalt. På denne måten settes bedriftene i stand til å ta en større del av leveransene til olje- og gassmarkedet. Subsea Valley består i all hovedsak av bedrifter på det sentrale Østlandet, men har også medlemmer utenfor dette området. Bedriftene utvikler og produserer et bredt spekter av produkter og tjenester innenfor subsea – fra store leverandører av komplette systemløsninger og -installasjoner, til mindre teknologi- og tjenesteleverandører. Bedriftene representerer betydelig teknologisk kompetanse rettet mot olje- og gassmarkedet.