Geovarme og offshore vindkraft

Rapporten avkrefter myter. Avansert teknologi fra olje- og gassektoren kan også komme til nytte i utviklingen av fornybar energi. Tidevannsmøller under vann, utbygging av geovarme og offshore vindkraft er noen av eksemplene. En ny rapport fra Norsk olje og gass i samarbeid med Rambøll lister opp en rekke sektorer som tjener på de enorme investeringene … Continued

Rapporten avkrefter myter.

Avansert teknologi fra olje- og gassektoren kan også komme til nytte i utviklingen av fornybar energi. Tidevannsmøller under vann, utbygging av geovarme og offshore vindkraft er noen av eksemplene.

En ny rapport fra Norsk olje og gass i samarbeid med Rambøll lister opp en rekke sektorer som tjener på de enorme investeringene som gjøres innen petroleumsindustrien. Ifølge rapporten NTB har fått lese, har flere store framskritt som er gjort innen fornybarteknologien, bakgrunn fra olje- og gassektoren.

Administrerende direktør i Norsk olje og gass Gro Brækken mener rapporten avkrefter myter om at satsing på petroleumsforskning er miljøfiendtlig:

Rapporten viser at regjeringens mål om mer fornybar teknologi er fullt forenlig med norsk olje- og gassproduksjon, sier hun.

Den største teknologioverføringen fra fossil energi går til fornybar energi. Det listes opp konkrete eksempler på teknologi for tidevannsmøller under vann, utbygging av geovarme fra 5.000 meter under overflaten og flytende vindmøller. I tillegg lister rapporten opp eksempler på hvordan oljeteknologi nå brukes innen sektorer som helse- og transport.

Skepsis og kritikk

Enorme summer er investert i utvikling av avansert petroleumsteknologi, blant annet for å finne metoder for å øke utvinningsgraden og for å kunne bore på stadig dypere vann. Pengebruken har vært omstridt, særlig på grunn av at dette synes å være forskning på metoder som vil føre til mer utvinning og dermed skade klimaet. Det henvises til retningslinjene fra Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi der det står at forskning forplikter seg til å være «i overensstemmelse med bærekraftig utvikling og respekt for miljøet».

Janne Stene, leder for Bellonas klima- og energiarbeid, peker på et annet problem:

Oljeselskapene støvsuger markedet for kloke hoder og høykompetente teknologer. Resultatet av lønnsnivået i oljeindustrien er at færre arbeider med fornybar energi og i fastlandsindustrien. Skal vi få utbytte av de kloke hodene og oppnå teknologiske nyvinninger i fornybarnæringen, må ressurser i form av arbeidskraft og kapital frigjøres, sier hun.

Skjønner ikke

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) sa i februar til Dagens Næringsliv at han ikke forstår skepsisen som oljesmurt forskning møtes med. Han er blant foredragsholderne når rapporten skal legges fram på årskonferansen til Norsk olje og gass torsdag.

I rapporten hevdes det at nettopp fordi teknologiene er utforsket og utprøvd i olje- og gassektoren, ligger Norge godt an i utviklingen av fremtidens løsninger.

Uten petroleumsteknologi ville offshore vindmøller fremdeles kun vært på tegnebrettet og boring etter moderne geo-varmekraft hadde vært en drøm, sier Gro Brækken.

Nok er nok

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne er med på at oljeindustrien har bidratt til teknologiutvikling som er viktig for samfunnet. Men nå syns han det holder:

Vi er nødt til å dramatisk redusere utslippene av klimagasser for å unngå farlig global oppvarming. Til tross for dette, planlegger olje- og gassindustrien i Norge, som allerede er den største kilden til utslipp, å øke sine utslipp i årene framover.

Han påpeker at nye, gode løsninger for fornybar energi og samfunn kan forskes fram, uten å gå veien om oljeforskning.

I vårt alternative budsjett foreslår De Grønne derfor en kraftig styrking av fornybarforskning, blant annet havvind, på bekostning av petroleumsforskning, sier Rasmus Hansson.

(©NTB)