Fraskriver seg Utsira-ansvar

Ap og KrF reagerer kraftig. Det er ikke myndighetenes rolle å «kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget» for Utsira-utbyggingen, slår olje- og energiminister Tord Lien (Frp) fast. Ap og KrF reagerer kraftig. Dette er ganske alvorlig i negativ forstand. Det er åpenbart at det er myndighetenes rolle å ivareta de miljømessige og økonomiske hensynene på vegne av samfunnet, sier … Continued

Ap og KrF reagerer kraftig.

Det er ikke myndighetenes rolle å «kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget» for Utsira-utbyggingen, slår olje- og energiminister Tord Lien (Frp) fast. Ap og KrF reagerer kraftig.

Dette er ganske alvorlig i negativ forstand. Det er åpenbart at det er myndighetenes rolle å ivareta de miljømessige og økonomiske hensynene på vegne av samfunnet, sier KrFs stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad til NTB.

Det er opplagt Oljedirektoratets rolle. Hvis ikke de skal gjøre det, hvem skal da gjøre det? spør han.

Sakens kjerne er om oljefeltene på Utsirahøyden skal forsynes med miljøvennlig kraft fra land eller med strøm fra mer forurensende gassturbiner når de blir bygd ut.

På grunn av store sprik i anslagene for tiltakskost, altså hva det koster å forsyne Utsira-feltene med kraft fra land per tonn reduserte CO2-utslipp, ber Ropstad Lien om å gi Oljedirektoratet mandat til å gå gjennom hele saken. Men i sitt skriftlige svar til Stortinget skriver Lien:

«Det er ikke myndighetenes rolle å kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget som er etablert gjennom omfattende industrielle og kommersielle prosesser».

– Frasier seg ansvar

Også nestleder Terje Lien Aasland (Ap) i Stortingets energi- og miljøkomité mener myndighetene har et ansvar for kvalitetssikring. Han ber Lien bidra i større grad til at alle fakta og vurderinger rundt en områdeløsning, med kraft fra land til alle Utsira-feltene, kommer på bordet.

På meg virker det som om han prøver å frasi seg ansvaret og ikke bruke den muligheten han har til å gi Stortinget informasjon, sier Aasland til NTB.

Oljeministeren og Johan Sverdrup-operatøren bidrar til å påføre prosjektet unødig risiko ved ikke å gi tilstrekkelige avklaringer på et vesentlig spørsmål for Stortinget vedrørende elektrifiseringen, sier han.

Aasland sikter til Stortingets tydelige signal om at det er flertall for en områdeløsning med kraft fra land. Men Statoil gikk i februar inn for en tofaset utbygging, hvor i første omgang bare Johan Sverdrup-feltet, som er størst, skal forsynes med kraft fra land. Skeptikerne frykter at en tofaset utbygging skal føre til at de øvrige feltene ikke får kraft fra land.

Oljedirektoratet har faktisk ikke fått mandat til å gå gjennom det som åpenbart er den beste løsningen, nemlig en områdeløsning fra dag én. Det er veldig spesielt, sier Ropstad.

Står på sitt

Da han ble presset i Stortinget om Utsira, var Liens svar at han stoler på Statoils beregninger. Han understreker i skriftlige svar til Aasland og Ropstad at det er de industrielle aktørene som har ansvaret for å gjennomføre leting, utbygging og drift i tråd med krav til sikkerhet, kvalitet, tid og kostnad og rammer fastlagt av myndighetene.

Også Statoil avviser kritikken om at selskapet fører Stortinget og befolkningen bak lyset når det gjelder Utsira-kostnadene.

Vi har aldri presentert og vil aldri presentere noe annet enn det vi mener er riktig, og det vi mener er den beste vurderingen og de beste analysene, sa Statoil-sjef Helge Lund til NTB denne uken.

Han fremholder at forsinkelser i prosjektet kan koste milliardbeløp, og at hele Statoils troverdighet hviler på industriell og økonomisk etterrettelighet.

©NTB