Erik Haugane forlater Siva

Har ikke lykkes med omstilling. Erik Haugane har i dag valgt å si opp sin stilling som administrerende direktør i Siva, melder selskapet. Dette var en tung avgjørelse, men jeg er fornøyd med at jeg forlater et Siva som er godt rustet for framtida, sier Haugane. Administrerende direktør i Siva, Erik Haugane, vil fratre sin … Continued

Har ikke lykkes med omstilling.

Erik Haugane har i dag valgt å si opp sin stilling som administrerende direktør i Siva, melder selskapet.

Dette var en tung avgjørelse, men jeg er fornøyd med at jeg forlater et Siva som er godt rustet for framtida, sier Haugane.

Administrerende direktør i Siva, Erik Haugane, vil fratre sin stilling ved utgangen av 2014. Haugane har ledet selskapet siden sommeren 2013. I denne perioden har han nedlagt en stor innsats for å utvikle og profesjonalisere Siva som organisasjon. Når han nå velger å gå av, er det fordi han ikke har fått hele organisasjonen med seg i endringsprosessene. Haugane sin avgang vil ikke føre til noen omlegging av den kursen han har vært med på å stake ut.

Jeg har stor entusiasme rundt Sivas målsettinger og er stolt over det vi har fått til det siste året. Mitt mandat fra eier og styret har vært å ta Siva gjennom en omstillingsprosess. Dette har vært en påkjenning for organisasjonen. Jeg opplever ikke at jeg i stor nok grad har lyktes i å motivere og engasjere organisasjonen til å endre seg i det tempo jeg mener er nødvendig, sier Haugane.

Sivas eiendomsdirektør, Espen Susegg, konstitueres i stillingen som administrerende direktør fra 1. januar 2015.

Ny virkelighet for norsk næringsliv
Siva er statens virkemiddel for utvikling av bedrifter og nærings- og kunnskapsmiljøer i hele landet. Under Haugane sin ledelse har selskapet fått et strategisk og kompetansemessig løft. Norsk næringsliv står overfor en ny virkelighet med økt globalisering, høyere tempo og flere aktører. Haugane har hatt som mål å gjøre Siva mer relevant for miljøene selskapet skal tjene, og bedre i stand til å ta inn over seg nye metoder for innovasjon og næringsutvikling.

Haugane har gjennom sin næringslivserfaring og sitt sterke engasjement for nyskaping og vekstkraft bidratt vesentlig til å gjøre Siva mer effektivt og fremtidsrettet. Styret legger vekt på at dette viktige arbeidet skal videreføres etter hans avgang, sier styreleder Kristin Reitan.