Forskning og utvikling Redaksjonen

EOR for best mulig utvinning

Shell bruker  EOR i møte med økende behov for energi.