Energi, Forskning og utvikling Redaksjonen Foto: enerWE

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /media/files/sites/spenstigweb.no/production/releases/20160504004023/web/app/themes/enerwe/templates/meta-entry.php on line 84

Dette har investorene tro på

Nå får de også politikerne på laget.

Nye avskrivingsregler skal gjøre det mer attraktivt å bygge ut norsk vindkraft. Både bransjen og klimaforkjempere jubler.

Havgul er prosjektutviklere på offshore vind.

Vi har to prosjekter i Norge, forteller Harald Dirdal, CEO i Havgul clean energy AS. Et prosjekt har konsesjon, og et prosjekt er nå til konsesjonsbehandling.

Forretningsidéen er å levere kraft fra offshore vindmøller til oljeplattformer.

Vi har mange investorer inne som har tro på dette, deriblant den norske stat gjennom Investinor.

Investinor er blant foredragsholderne på Oljeindustriens Økonomi- og Finanskonferanse 2014. Her vil Otto Frøseth, Head of Venture i Investinor. Frøseth vil dele Investinor sin investeringsstrategi. Tittelen på foredraget hans er “Hva slags selskap ser Investinor etter, og hva skal til for å få Investinor som eier?”

Norske politikere har enda ikke sett det enorme forretningspotensiale som ligger i offshore vind, forteller Dirdal. Det skyldes at vi er en oljenasjon. Vi gikk fra å være en kraftnasjon til å bli en oljenasjon. Nå er vi på vei til å kombinere disse to feltene.

Se hele videointervjuet øverst i artikkelen.

Det opplyses om at enerWE.no har inntekter fra Oljeindustriens Økonomi- og Finanskonferanse. Deltek Nordic er hovedsponsor på konferansen.


Notice: Uninitialized string offset: 0 in /media/files/sites/spenstigweb.no/production/releases/20160504004023/web/wp/wp-includes/query.php on line 3920