Dette har investorene tro på

Nå får de også politikerne på laget. Nye avskrivingsregler skal gjøre det mer attraktivt å bygge ut norsk vindkraft. Både bransjen og klimaforkjempere jubler. Havgul er prosjektutviklere på offshore vind. Vi har to prosjekter i Norge, forteller Harald Dirdal, CEO i Havgul clean energy AS. Et prosjekt har konsesjon, og et prosjekt er nå til … Continued

Nå får de også politikerne på laget.

Nye avskrivingsregler skal gjøre det mer attraktivt å bygge ut norsk vindkraft. Både bransjen og klimaforkjempere jubler.

Havgul er prosjektutviklere på offshore vind.

Vi har to prosjekter i Norge, forteller Harald Dirdal, CEO i Havgul clean energy AS. Et prosjekt har konsesjon, og et prosjekt er nå til konsesjonsbehandling.

Forretningsidéen er å levere kraft fra offshore vindmøller til oljeplattformer.

Vi har mange investorer inne som har tro på dette, deriblant den norske stat gjennom Investinor.

Investinor er blant foredragsholderne på Oljeindustriens Økonomi- og Finanskonferanse 2014. Her vil Otto Frøseth, Head of Venture i Investinor. Frøseth vil dele Investinor sin investeringsstrategi. Tittelen på foredraget hans er “Hva slags selskap ser Investinor etter, og hva skal til for å få Investinor som eier?”

Norske politikere har enda ikke sett det enorme forretningspotensiale som ligger i offshore vind, forteller Dirdal. Det skyldes at vi er en oljenasjon. Vi gikk fra å være en kraftnasjon til å bli en oljenasjon. Nå er vi på vei til å kombinere disse to feltene.

Se hele videointervjuet øverst i artikkelen.

Det opplyses om at enerWE.no har inntekter fra Oljeindustriens Økonomi- og Finanskonferanse. Deltek Nordic er hovedsponsor på konferansen.