Dette er de største farene ved aktivitet i nordområdene

Og dette må en offshorearbeider kunne. Boring i nordområdene har blitt et faktum, og noen nye utfordringer innen HMS- og sikkerhetstiltak har oppstått i forbindelse med de klimatiske forholdene. Sjefingeniør i Petroleumstilsynet (Ptil), Arne Kvitrud, forteller om de største utfordringene med tanke på oljeaktivitet og ising i Barentshavet. – Hva er den største faren for … Continued

Og dette må en offshorearbeider kunne.

Boring i nordområdene har blitt et faktum, og noen nye utfordringer innen HMS- og sikkerhetstiltak har oppstått i forbindelse med de klimatiske forholdene. Sjefingeniør i Petroleumstilsynet (Ptil), Arne Kvitrud, forteller om de største utfordringene med tanke på oljeaktivitet og ising i Barentshavet.

– Hva er den største faren for innretningen hvis sjøis eller isfjell oppstår?

– Dersom sjøis eller isfjell treffer skroget kan en få hull, med vanninntrengning. Dersom det treffer borestigerør, kan en få utslipp av hydrokarboner, altså olje eller gass.

– Har det blitt observert is under leteboring tidligere?

– Det er ikke observert sjøis eller isfjell på borelokasjoner. Det er observert mindre isklumper med en størrelse som ikke kan medføre skade i nærheten. I 1988 ble det observert et nedbrudt isfjell nord for en boring Norsk Hydro gjort sør for Bjørnøya. Det ble passet på av et forsyningsfartøy.

– Hvorfor er det lav sannsynlighet for at sjøis og isfjell dukker opp sør for Bjørnøya?

– Det produseres en del isfjell på Svalbard, særlig på Edgeøya. Noen driver sørover til Bjørnøy, og passerer Bjørnøya på østsiden. De kom da inn i en sterk strøm mot nordvest, som gjør det vanskelig for sjøis og isfjell å komme lengre sørover. Det produseres også mye isfjell på Kong Land og Franz Josefs land. Mange av disse isfjellene driver sørover i Barenshavet. De vil møte nordgående havstrømmer, som gjør det vanskelig å passere særlig lengre sør enn ca. 74 grader nord (øst for Bjørnøya). I helt spesielle år med stabile værforhold med mye vind fra nord, som kan isfjell og sjøis drive lengre sørover, og helt inn til kysten av Finnmark eller Kolahalvøya.

– Hva slags ising er den farligste?

– Ising fra sjøsprøyt er farligst for livbåter og forsyningsbåter. For dekkene på plattformer er det ising fra nedbør og rim.

– Hva slags opplæring trenger offshore-arbeiderne for å kunne jobbe i nordområdene, med tanke på faren for ising?

– Det viktigste er å tilrettelegge på forhånd, slik en ikke kan få ising der en ikke vil ha det. Det kan være bruk av varmekabler eller overflatebelegg. Petroleumstilsynet har ikke spesifikke krav til opplæring i nordområdene i forhold til ising.

Isfjell utgjør en reell fare for innretninger dersom de kommer på kollisjonskurs. I områder hvor det er mulig å møte isfjell og havis, er det derfor nødvendig å ha gode strategier og verktøy for å håndtere risikoen, skriver Ptil på sine hjemmesider. Se video her!